Преглед пројекта
Програм: PPС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: 1
Број апликације: 86-19
Назив пројекта: Квалификована женска радна снага за бољу будућност
Специфични циљ Програма: 1.1: Повећање запослености и могућности запошљавања
Програмски резултати: 1: Нова знања, вештине и  стручност
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
168,835.26 ЕУР 143,509.97  ЕУР (85%)
Корисник средстава: Водећи апликант:

Дом за старе – Бијело Поље

Ко-апликант: Министарство рада и социјаланог старања Црне Горе

Центар за социјални рад Нови Пазар

Ко-апликант: Министарство за рад, запошлјавање, борачка и социјална питања

 Црна Гора: Србија:

 

Подручје реализације: Србија Црна Гора
Нови Пазар Бијело Поље
Циљне групе пројекта: 80 незапослених жена: особе које први пут траже посао и дугорочно незапосленд жене са евиденције Завода за запошљавање Црне Горе и Националне службе за запошљавање Републике Србије
Трајање пројекта: 08.06.2019. – 08.01.2021. (19 месеци)
Општи циљ пројекта: Допринос повећању могућности запошљавања незапослених жена и њихов приступ тржишту рада
Специфични циљеви: 1: Унаприједити капацитете особа које први пут траже посао и дугорочно незапослених жена за приступ тржишту рада у Бијелом Пољу и Новом Пазару;

2: Смањити јаз између понуде и потражње радне снаге на локалном тржишту рада.

Очекивани резултати : Р1: Успоставњена и промовисана сарадња између партнера из Црне Горе и Србије

Р2: 80 незапослених жена стекло вјештине за активно тражење посла на тржишту рада

Р3: Израђен и тестиран за акредитацију програм обуке за његоватеље/ његоватељице у кући

Р4: Четрдесет његоватељица ступило на тржиште рада

Р5: Радна пракса за 40 његоватељица

Р6: Урађен и промовисан План за превазилажење неусклађености између понуде и потражње радне снаге

Р7: Најмање 6 жена које су прошле обуку и радну праксу запослено као неговатељице у кући

Р8: Могућности за запошљавање промовисане кроз кампању подизања јавне свести

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

А1 Припрема и потписивање Меморандума о сарадњи;  

А2: Развој критеријума и избор 80 незапослених жена ради учешћа у активностима за изградњу капацитета;  

А3: Изградњу капацитета у погледу побољшања конкурентности за 80 незапослених жена;

А4 : Развој програма обуке прилагођеног потребама локалног тржишта рада за профил његоватеља / старатеља у кући;  

А5: Обуке едукатора и ментора за његу у кући (10 васпитача / 10 ментора);

А6: Прилагођени програма обуке за радно мјесто (месец дана) за његоватељице за 40 незапослених жена; 

А7: Радна пракса (3 месеца) за 40 незапослених жена које су прошле кроз програм обуке;  

А8: Мапа пута – смањење неусклађености између понуде и тражње радне снаге путем локалних партнерстава;  

А9: Избор и процес запошљавања најмање 3 жене за позицију његоватељица у кући у „Дому за стара лица“ у Бијелом Пољу и 3 жене за позицију његоватељице у дому у Центру за геријатарију у Новом Пазару;  

А10: Подизање свести и активности видљивости.