Преглед пројекта

Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Други позив
Уговор бр. 48-00-00079/2019-28-2 потписан 22/12/2020
Назив пројекта: Све на једном месту – за социјалну инклузију и запошљивост младих
Специфични циљ Програма: 1.2: Јачање социјалне и културне инклузије рањивих група
Програмски резултати: 1.2.1: Боље услуге – Повећан приступ социјалним и културним услугама за рањиве/маргинализоване групе
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
231.937,67 ЕУР 197.147,02 ЕУР

(85,00%)

Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Центар за омладински рад, Нови Сад Србија:

–        Канцеларија за младе, Нови Пазар

Црна Гора:

–        Форум младих и неформална едукација, Подгорица

–        Грађанска иницијатива младих, Рожаје

Подручје реализације: Србија: Црна Гора:
Нови Пазар, Сјеница, Тутин Беране, Бијело Поље, Рожаје
Циљне групе пројекта: • 50 незапослених младих мушкараца (40%) и жена (60%) узраста од 18 до 30 година са подручја Санџака у СРБ (25) и ЦГ (25) без компетенција релевантних за потребе тржишта;

• До 10 МСП и појединачних произвођача из прекограничног подручја Санџака;

• Представници локалне управе и владиних институција из СРБ (5) и  ЦГ (5).

Трајање пројекта: 01.06.2021. – 31.01.2023. (20 месеци)
Општи циљ пројекта: Допринети економском, социјалном и територијалном развоју повећањем приступа социјалним и културним услугама намењенимн младима из угрожених категорија из прекограничног подручја Санџака
Специфични циљеви: Подстицање запошљивости и социјалне инклузије младих из категорије рањивих група у прекограничном подручју Санџака повећањем њихових компетенција за запошљавање и умрежавањем са малим и средњим предузећима кроз пилот програм иновативне услуге „све на једном месту“ за запошљавање младих
Очекивани резултати
  1. Услуга која одговара потребама запошљивости младих развијена, вреднoвана и препозната као модел добре праксе од стране локалних самоуправа у  прекограничном подручју Санџаку;
  2. 50 младих из рањивих група из прекограничног подручја Санџака стекло информатичке, предузетничке и преносиве компетенције;
  3. Развијено до 20 IT пословних идеја за подстицање 50 младих људи на запошљивост и развој МСП на прекограничном подручју Санџака;
  4. Промовисано 20 IТ пословних идеја које су млади развили уз менторску подршку, а 6 је одабрано за даљи развој.

 

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

1.1. Израда студије о локалним потребама у прекограничном подручју Санџака;

1.2. Развијање услуге „све на једном месту“ засноване на међусекторској сарадњи и студији мапирања;

1.3. Процена услуге и препоруке за будућу примену и одрживост;

1.4. Прекогранични округли сто намењен залагању за његово признавање од стране локалних власти у Србији и Црној Гори;

2.1. Анимирање младих из рањивих група на подручју Санџака путем информативних кампања за омладински рад;

2.2. Образовни курсеви: А) Soft skills; Б) IТ техничке вештине; В) Предузетништво у IТ у Новом Пазару и Бијелом Пољу.

3.1. Запошљавање ментора;

3.2. Истраживање локалних потреба и умрежавање са локалним МСП од стране образованих младих људи;

3.3. Развијање пословних идеја од стране младих уз менторство;

4.1. Прекогранични догађај „Elevator Pitch“ усмерен на промоцију успешних пословних пракси и такмичење за најбоље омладинске пословне идеје у Србији и Црној Гори;

4.2. Менторска подршка за до 10 изабраних најбољих омладинских пословних идеја у IТ сектору.