Мера 1.1: Повећање продуктивности и конкурентности привредних, руралних, културних и природних ресурса програмске области

Назив пројекта: Рециклажом текстила до одрживих решења

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта Допринос ЕУ
Република Србија € 83.373,64 € 69.942,15
Црна Гора € 89.138,00 € 52.503,59
УКУПНО € 172.511,64 € 122.445,74

Корисник средстава у Републици Србији: Удружење грађана „Женски центар“, Ужице

Партнери:
• Регионална развојна агенција „Златибор“, Ужице
• Национална служба за запошљавање Републике Србије, Крагујевац – Филијала Ужице

Корисник средстава у Црној Гори: НВО „SOS телефон за жене и дјецу жртве насиља“, Никшић

Партнер: Завод за запошљавање Црне Горе – Биро рада Никшић

Подручје имплементације:
• Црна Гора: Општина Никшић
• Србија: Град Ужице

Трајање пројекта: 7.4.2014. – 6.7.2015.

Циљеви пројекта: Општи циљ овог пројекта је допринос стварању услова за запошљавање рањивих група у Србији и Црној Гори. Специфични циљ пројекта је повећање конкурентности угрожених група у Ужицу и Никшићу, успостављањем система прикупљања, прераде и дистрибуције рециклираног текстила.

Очекивани резултати пројекта:

• Извршена је предселекција кандидаткиња за обуку за производњу производа од рециклираног текстила у Ужицу и Никшићу;
• Повећани су капацитети два партнерска удружења за улаз на тржиште рециклираног текстила;
• Успостављени су инфраструктурни и технички предуслови за примарну селекцију текстила и производњу производа од рециклираног текстила у два удружења;
• Обучено је 40 жена из Ужица и Никшића за производњу производа од рециклираног текстила;
• Локалне и шире заједнице Ужица и Никшића биће упознате са моделом рециклаже текстила као ефикасним начином за вишеструко решавање проблема у областима социјалног запошљавања, екологије и одрживог развоја.

ИЗЈАВЕ:

Наташа Међедовић, НВО „SOS телефон за жене и дјецу жртве насиља“, Никшић – kоординаторка пројекта

„Искуства SOS телефона Никшић и Женског центра Ужице у области социо-економског оснаживања су комплементарна и обједињена у пројектној идеји „Рециклажом текстила до одрживих рјешења“. Склапањем овог партнерства створио се синергетски ефекат који резултира повећањем компетенција незапослених жена у Ужицу и Никшићу и успостављањем система за прикупљање, прераду и дистрибуцију рециклираног текстила.

Посебну вриједност за нас представља чиљеница да је ова идеја инклузивна и у власништву жена. Њеном реализацијом укључују се запостављени чланови заједнице и обезбјеђује економски раст њихових породица што у крајњем доприноси социјалној једнакости. Ослања се на ресурсе у самој заједници, а по својој суштини доноси бројне социјалне, еколошке и економске бенефите.”

Рајка Радоњић, начелница, Завод за запошљавање Црне Горе – Подручна јединица Никшић

„Завод за запошљавање Црне Горе – Подручна јединица Никшић је са великим задовољством прихватила партнерство у пројекту „Рециклажом текстила до одрживих рјешења“, како би заједнички допринијели остварењу циља овог пројекта а то је стварање услова за запошљавање жена из категорије тешко и теже запошљивих.

Од пројекта првенствено очекујемо да кандидаткињама укљученим у пројекат омогући стицање потребних знања, вјештина и компетенција за бављење овим послом. На тај начин оне би себи повећале шансу за запослењем, било кроз овај пројекат, који ће надамо се и заживјети, било кроз евентуално удруживање и отварање занатске радионице за рад са рециклираним текстилом, за шта би као будуће предузетнице имале и даље нашу пуну подршку.”

Борка Аџић, полазница обуке (завршила Вишу грађевинску школу)

„Сплетом околности остала сам без посла и три године сам на Бироу рада. Учешће у пројекту сам драге воље прихватила пошто сам поодавно почела да се бавим шивењем. Самоука сам и имала сам 14 година када сам први крој извадила из Бурде. То ми је увијек било креативно и интересантно. Ово ми је добродошло да обновним знање као и да стекнем ново јер се од Иване (Ивана Муришић, водитељка обуке имодна креаторка) може много научити”.

Јована Милићевић, полазница обуке (завршила средњу школу – смјер туристички техничар)

„Нијесам имала никаквог искуства у кројењу и шивењу. У почетку је било тешко али када се савладају први кораци онда све постане занимљиво. Морам признати да сам се баш лијепо осјећала када сам сашила своју прву сукњу. Мислила сам да ја то не знам и предивно је било када сам виђела да то могу и да је све испало како треба. Надам се да ћу наћи посао прије као кројачица, јер у Никшићу нема посла за туристичког техничара. Осим тога моћи ћу да шијем себи и породоци, а можда и нешто зарадим“.

Зорица Милошевић, директорка Националне служба за запошљавање – Филијала Ужице

„Сарадња НСЗ филијале Ужице са осталим партнерима била је веома успешна, ми смо спровели низ активности како би коначан ефекат пројекта имао позитиван исход. Радили смо предселекцију незапослених жена и у сарадњи са Женским центром формирали групу полазница обуке које су исту успешно завршиле. Надамо се да ћемо досадашњу успешну сарадњу наставити и успети да у сарадњи са партнерима, нађемо модул и за њихово радно ангажовање.“

Радмила Гујаничић, Председница Управног одбора и кординаторка програма за економско оснаживање жена – Удружење Женски центар Ужице

„Пројекат „Рециклажом текстила до одрживих решења“ је за Женски центар Ужице и економски програм од изузетне важности. Kроз његову реализацију и финансијску потпору пројекат је отворио многа врата и добио легитимитет да се о њему брине на нивоу локалане самоуправе и Републике. Свесне смо да смо преузеле велику одговорност за запошљавање 10 жена али исто тако без ове финансијске подршке не бисмо дошле у развојну фазу која је кључна за наставак активности до жељеног циља а то је успостављање Центра за рециклажу текстила.“

Милош Радојевић, Регионална развојна агенција Златибор, Ужице – менаџер пројекта

„Овај пројекат смо започели са намером да дугогодишњи рад Удружења у области економског оснаживања жена и његову изворну идеју о рециклажи тесктила, заокружимо у јединствен производни процес који ће постати самоодржив. Верујемо да смо у томе успели и то захваљујући ентузијазму и енергији пројектних партнера али и финансијској подршци Европске уније. Опремањем Рециклажног центра, обуком незапослених жена, као и едукацијом менаџмента самих удружења, дошли смо у ситуацију да имамо сопствене текстилне мини-погоне, који су способни да избаце готове производе на тржиште. На овакав начин нашим суграђанкама пружамо прилику да испоље сву креативност, умешност и спремност да својим радом обезбеде материјалну сигурност и поврате улогу у друштву. Испуњавајући овај примарни циљ, истовремено доприносимо и заштити животне средине, на начин да смањујемо количину коришћеног текстила који завршава на депонијама. На овај начин желимо да допринесемо свеобухватном одрживом развоју наших заједница и дубоко верујемо да смо на правом путу.“

Дениса Љубунчић, полазница обуке

„Избеглица сам из Босне, која је дошла у Ужице 1992. и од тада покушавам да нађем посао. Школовање сам прекинула у трећој години средње текстилне школе и то је увек био проблем у тражењу запослења. Ова обука ми је много значила јер сам се присетила ранијих знања и научила нешто ново што могу искористити у даљем раду. Ово видим као шансу за нови посао И бољи живот. Хвала Женском центру на прилици коју су ми пружили.“

материјал опис квалитет
web http://www.reciklazatekstilauzice.com/

 

https://sites.google.com/site/zenskicentarue/ekonomsko-osnazivanje-zena/reciklaza-tekstila

 

http://www.sosnk.org/2014/11/pocela-obuka-za-izradu-proizvoda-od-recikliranog-tekstila/

 

http://www.rrazlatibor.co.rs/english/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=105