Мера 1.1:  Унапређење продуктивности и компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса

 Назив пројекта: Развој одрживог бициклизма

 Буџет:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 122,902.34 € 104,402.34
Црна Гора € 68,330.74 € 57,835.13
УКУПНО € 191,233.08 € 162,237.47

Kорисник средстава у Црној Гори:  Општина Пљевља

Партнери: Туристичка организација Пљевља

                  Бициклистички клуб Рудар Пљевља

Kорисник средстава у Републици Србији:  Град Kраљево

Партнери:  Туристичка организација Kраљево

                   Планинарско бициклистички клуб Чикер Kраљево

Подручје реализације:

  • Црна Гора: Сјеверна Црна Гора, Пљевља
  • Србија: Раски округ, Kраљево

Циљне групе: Локалне туристичке организације, два бициклистичка клуба са 65 чланова, 5000 ученика, 157513 грађана циљаних општина

Период реализације: Уговор 256 623 – 01/02/2011 – 01/08/2012

                                            Уговор 256 360 -01/02/2011 – 30/09/2012

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта:

Унапредити квалитет рекреативног туризма у општинама Пљевља и Kраљево, прекограничног подручја Србије И Црне Горе кроз интеракцију људи и заједница како би се заједнички јачала међусобна сарадње користећи људске, природне и инфраструктурне ресурсе, као и културне и спортске вредности.

Специфични циљ пројекта:  Створити услове за развој бициклизма, као нове врсту туристичке понуде и промоцију планинског бициклизма и користи од бициклизма у општинама Пљевља и Kраљево у прекограничној области Србије и Црне Горе.

  Активности и резултати пројекта:

Одрживи туризам је један од приоритета општина Пљевља и Kраљево. Фокус пројекта био је на развоју рекреативног туризма, посебно на развоју планинског бициклизма.  Реализација пројекта је подржана од стране локалних партнера – туристичких организација Пљевља и Kраљева, и бициклистичких клубова „Рудар“ из Пљеваља и „Чикер“ из Kраљева. Пројектне активности реализоване су у оквиру четири компоненте, где је постигнут висок ниво сарадње са заинтересованим странама и крајњим корисницима.

У оквиру прве компоненте пројекта, израђена су два главна пројекта за обележавање и маркирање планинских и бициклистичких стаза. На основу главних пројеката 354.3 км планинских бициклистичких стаза је обележено у пројектном подручју, тачније 297.2 км стаза у општини Пљевља чија је вредност радова била 14.627,56 евра, док је у Kраљеву успоствљено и обележено 57.1 км планинских бициклистичких стаза и 28,4 км осталих бициклистичких стаза а вредност радова је износила 19.195,96 евра. Осим тога,  изграђени су бициклистички полигони у Kраљеву и Пљевљима, као и пет паркинга за бицикле у Kраљеву.

Друга компонента пројекта обухватила је активности које се односе на подизање нивоа свести, ширење и видљивост пројекта кроз припрему и дистрибуцију летака, организовање конференција за штампу и континуиране ПР активности. Реализована су два истраживања јавног мњења на узорку од 351 испитаника из обе општине. Резултати истраживања су коришћени као смернице за промотивну кампању током пројекта. Наиме, одштампано је и подељено 20.000 летака и брошура, као и 5.000 карата трасе заједничког маратона са одговарајућим водичима као и 450 мајица. Заједнички бициклистички маратон под називом „Бициклом кроз Србију и Црну Гору“ из Kраљева до Пљеваља је организован уз учешће више од 55 бициклиста, углавном из Србије и Црне Горе. Такође урађен је и интернет веб сајт www.planinskibiciklizam.org

Трећа компонента пројекта биле су активности везане за изградњу капацитета у обе земље које су промовисале предности и значај употребе бицикла, и допринос истог дечијем развоју, повећање физичке активности, и смањењу загађења животне средине. У том смислу више од 500 заинтересованих субјеката у Kраљеву и 200 у Пљевљима, обучено је на нивоу пројекта.

Kао први корак у оквиру четврте компоненте пројекта успостављен је пројектни тим, одговоран за свеукупну имплементацију пројекта. Тим је био састављен од менаџера пројекта, координатора пројекта, асистента и помоћника за развој бициклизма, ПР асистента, и службеника за администрацију и финансије.  

Пројекат „Одрживи развој бициклизма“ је допринео да унапређењу планинског бициклизма и бициклизма уопште као нове туристичке понуде и промоцији планинског бициклизма и његове користи у општинама Пљевља и Kраљево.