Мера 1.2: Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и грађанског друштва.

Назив пројекта: Развој заједница кроз образовање

Буџет:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 43,240.00 € 36,740.00
Црна Гора € 35,665.00 € 30,115.25
УКУПНО € 78,905.00 € 66,855.25

Kорисник средстава у Републици Србији: Денизен Центaр за грађански активизам, Сврљиг

Kорисник средстава у Црној Гори: Вртић „Сестре Радовић„, Kолашин

Партнери: НВО „Родитељи за ученике„

Подручје реализације:

  • Црна Гора: Општине Kолашин, Пљевља, Бијело Поље и Никшић
  • Србија: Врњачка Бања, Kраљево, Златиборски округ: Нова Варош, Пријепоље и Прибој.

Циљне групе: Омладина, деца (млађа од 18 година); друштвене организације из заједница и невладине организације у малим и руралним заједницама прекограничне регије Црне Горе и Србије, образовне институције, основне школе, ученици и наставници.

Период реализације: 01/12/2010 – 01/12/2011

Циљеви пројекта:

Општи циљеви:

Општи циљ 1: Подстакнути иницијативе са најнижег нивоа у прекограничном регион а посебно оне које имају утицаја на мале и руралне заједнице у прекограничном региону између Србије и Црне Горе; 

Општи циљ 2: Обезбиједити лидерство и предузетничке обуке у заједницама широм прекограничног региона две земље припремајући нову генерацију тренера и локалних лидера да преузму сложене ситуације које се појављују када руралне заједнице траже економску и социјалну одрживост;

Општи циљ 3: Повећати сарадњу и умрежавање између демократских активиста и едукатора, организација цивилног друштва и институција прекограничне регије Србије и Црне Горе;

Општи циљ 4: Променити културу образовања у школама и заједницама у пограничном региону користећи образовни програм друштвене одговорности;

Општи циљ 5: Укључити руралне заједнице у процес учења о њиховим предностима и могућностима и оснажити их да развију стратегије за подршку дугорочној одрживости;

Општи циљ 6: Обезбедити континуирану подршку локалним иницијативама кроз умрежавање, мониторинг и теренске посете.

Специфични циљ:

Подржати оснивање образовне мреже у прекограничној регији Србије и Црне Горе стварањем партнерства за развој заједнице, оснажујући локално лидерство у руралним срединама и увођењем програма друштвене одговорности у школе.

 Активности и резултати

Заједнички пројекат Денизен Центра за грађански активизам из Сврљига, Србија и јавне предшколске установе „Сестре Радовић“ из Kолашина реализован је у периоду од 12 месеци и подржао је оснивање образовне мреже у прекограничној регији Србије и Црне Горе. Партнери на пројекту успоставили су сарадњу за развој заједнице, оснажујући истовремено лидерство на локалном нивоу у руралним срединама, промовишући иницијативе са најнижег нивоа и предстваљајући програм самоуправе у школама. Пројекат је унапредио ситуацију циљних група кроз одговарајуће активности осмишљене да промене културу образовања у школама и заједницама користећи иновативне програме развоја иницијатива у заједници, предузетништва и лидерства, као и програме социјалне одговорности у малим сеоским заједницама.

На почетку пројекта организован је први тренинга за тренере, у Kолашину, са циљем едукације наставника и локалних лидера кроз низ радионица и активности усмерених на развој заједница и демократских вредности, као и у циљу подстицаја организацовања локалних иницијатива. Двадесеттри учесника су обучена у коришћењу иновативних метода у раду са групама за решавање локалних проблема и пружању лидерства и предузетничке обуке. Следећа активност подразумевала је припрему тренинга и радионица у Прибоју и Пријепољу (за 2 групе), Новој Вароши (за 2 групе), Никшићу (за 2 групе), Бијелом Пољу и Kолашину (за 2 групе). Укупно је 21 учесник укључен у овом сету обука за тренере. Сви учесници обука за тренере имали су прилику да развију пројектне апликације које ће представити у оквиру десет четвородневних радионица у малим и руралним заједницама циљног пограничног региона. Резултати активности, тренинга за тренере укључују: 21 особа обучена за тренера; 260 младих људи и 60 одраслих учествовало на радионицама; 10 локалних програма образовне обуке развијено и 6 локалних образовних институција укључено у пројекат.

Следећи сет обука је организован на тему Имплементација програма јавног успјеха (ПЈУ) у Kолашину и Врњачкој Бањи. У оквиру ове активности две групе од 24 учесника из Србије и 17 из Црне Горе, из малих заједница циљних региона обучене су да делују као локални лидери користећи Програм јавног успјеха. Програм јавног успјеха је програм који омогућава младим људима да буду активни и помаже им да постану социјални предузетници и одговорни грађани. У оквиру ПЈУ људи свих узраста уче вештине јавног живота, и истражују како, уз помоћ демократије, обични људи имају моћ да реализују изванредне ствари. Следећи корак у реализацији пројекта био је организија скупа радионица од стране ново обучених појединаца, како би показали вештине у пракси, образовање ученика основних и средњих школа кроз развој друштвене одговорности и демократских вредности. На тренингу је било 136 представника основних/средњих школа који су учествовали у радионицама за развој друштвене одговорности у 11 локалних заједница. Завршни Семинар је одржан у Србији, уз учешће 29 ученика из Црне Горе, чији је циљ био фасилитација нових контаката између НВО-а, институција, формалних или неформалних група из региона, ојачавање постојеће прекограничне сарадње и информисање учесника о достигнућима пројекта, активностима, акционим плановима и примерима добре праксе који ће представљати основу будућих регионалних иницијатива.

Све пројектне активности су пропраћене одговарајуће публикацијама, укључујући 5.000 летака, 250 постера, 10.000 налепница, 500 свесака и оловака, 200 фасцикли, 200 мајица и 400 брошура о пројекту које су садржале информације о свакој од тема које се обрађене и информације о материјалима израђеним у току радионица.