Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Други позив
Уговор бр. 48-00-00079/2019-28-5 потписан 22/12/2020
Назив пројекта: Пројекат Ху: Траговима сова и других дивљих врста
Специфични циљ Програма: 3.1: Унапређење капацитета за коришћење туристичких потенцијала у програмског подручја
Програмски резултати: 3.1.2: Унапређени заједнички туристички производи
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос:
 262.028,98 ЕУР 222.724,64 ЕУР

85,00%

Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Црна Гора: Центар за заштиту и проучавање птица Црне Горе, Подгорица

 

Србија:

·    Регионална туристичка организација Санџака, Нови Пазар

·    Удружење грађана „Јадовник – оаза нетакнуте природе“

Црна Гора:

·     НВО Сјеверна земља, Беране

 

Подручје реализације: Црна Гора: Србија:
Пљевља, Бијело Поље, Беране, Петњица, Рожаје Пријепоље, Сјеница, Тутин
Циљне групе пројекта: • Смештај (69 пружалаца) и добављачи хране, спортски клубови, невладине организације, 10 водича, истраживачи, љубитељи птица;

• Чланови локалних заједница, укључујући омладину, жене и старије особе;

• Јавне институције (8 општина, 2 национална парка)

Трајање пројекта: 01.02.2021. – 31.01.2023. (24 месецa)
Општи циљ пројекта: Подстицање туризама у дивљини заснованог на природном наслеђу у прекограничном подручју Србије и Црне Горе
Специфични циљеви: СО1: Развити понуду wildlife туризма улагањем мањих размера и развојем итинерера за дивљину

СО2: Обука за wildlife туристичку понуду (дефинисање wildlife туризам, тренинзи о туризму у дивљини)

СО3: Комерцијализовати туристичку понуду дивљих врста спровођењем ефикасних маркетиншких активности

Очекивани резултати Р1. Развијена нова туристичка понуда за wildlife туризам (мапирано, обележено, дигитализовано 50 км стаза за дивље врсте, постављена мања инфраструктура за дивље врсте и развијени туристички итинерери)

Р2. Туристички пружаоци обучени за wildlife туризам (нови програми обуке и програми за водиче, спроведени тренинзи)

Р3. Комерцијализована понуда wildlife туризма.

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

А1. Развој понуде за wildlife туризма: Процена постојеће понуде wildlife туризам засноване на природном наслеђу, израда пакета за специфичне туристичке активности за посматрање дивљих врста/птица, спровођење малих инвестиција: мапирање, обележавање и дигитализација 50 км стаза за посматрање птица и развој мање инфраструктуре.

А2. Обука за покретање понуде за wildlife туризма: развој програма представљања wildlife туризам, покретање водичког програма за посматраче дивљих врста/птица, изградња капацитета пружалаца туристичких услуга за подршку овом нише производу као делу новоразвијеног итинерера за туризам у природи, укључујући студијску посету;

А3. Комерцијализација понуде wildlife туризма: развој и промоција заједничког прекограничног бренда, развој промотивних материјала и специфичних догађаја („Ноћ сова“, „Изложба дивљих врста“), спровођење промоције на друштвеним мрежама и новинарске туре.