Мера 1.1: Повећање продуктивности и конкурентности привредних, руралних, културних и природних ресурса програмске области

Назив пројекта: Прекогранична заштита и спашавање од поплава

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта Допринос ЕУ
Република Србија € 165.822,65 € 140.949,25
Црна Гора € 206.375,18 € 175.418,90
УКУПНО € 372.197,83 € 316.368,15

Корисник средстава у Републици Србији: Министарство унутрашњих послова Републике Србије-Сектор за ванредне ситуације

Корисник средстава у Црној Гори: Фондација за развој сјевера Црне Горе – FORS Montenegrо
Партнери:
• Министарство унутрашњих послова Црне Горе – Директорат за ванредне ситуације

Подручје имплементације:
• Црнa Горa: Општине Никшић, Беране и Пљевља
• Србија: Општине Пријепоље, Прибој и Нова Варош

Трајање пројекта: 15.8.2012. – 14.4.2014.

Циљеви пројекта: Општи циљ пројекта је смањење ризика од несрећа изазваних природним непогодама у Србији и Црној Гори. Специфични циљ пројекта је унапређење отпорности прекограничне зоне и циљних општина на поплаве, јачањем техничких и људских капацитета, прекограничном сарадњом и подизањем нивоа свести становништва о превенцији и борби са поплавама.

Активности и резултати пројекта

Чланови јединица за заштиту и спашавање, из шест општина у прекограничном подручју, током пројекта су стекли теоријска и практична знања и вештине неопходне за брзо реаговање и спашавање у случајевима поплава. Они су обучени у складу са принципима примењеним у развијеним земљама. Чланови јединица су се упознали са методама, техникама, средствима и опремом за реаговање у кризним ситуацијама, а захваљујући томе 40 спасилаца је добило званични сертификати признат на међународном нивоу.

Спасиоци сертификовани за ангажман у кризним ситуацијама изазваним поплавама, су стечена знања и вештине пренели и на друге колеге из својих јединица за заштиту и спашавање и волонтерима из својих општина. Локално спроведене радионице су умножиле позитивне ефекте пројектом обезбеђених обука, те је тако укупно 95 спасилаца из прекограничног подручја оспособљено за реаговање у најтежим ситуацијама изазваним поплавама.

Представници институција и организација, надлежних за заштиту и спасавање од поплава, имали су прилику да се путем семинара упознају са примерима добрих пракси реаговања у случајевима поплава и других природних непогода у земаљама ЕУ.

Поред адекватних обука људства, пројекат је обезбедио и набавку најсавременије опреме неопходне за адекватну реакцију припадника јединица за заштиту и спашавање у прекограничном подручју – специјализована возила, специјалне униформе, „сува“ ронилачка одела и друга специјализована гардероба за спасиоце и угрожене, ужад и пратећа опрема, опрема за осветљавање под водом, пакети прве медицинске помоћи и носила, алуминијумски и гумени чамци, појасеви за спасавање, и др.

Обучене и опремљене локалне јединице за заштиту и спасавање и спасиоци волонтери су извели и заједничку практичну вежбу реаговања у случају поплава. Вежба је доказала пуну спремност ових јединица, односно повећање сигурности становништва и имовине у прекограничном подручју.

Пројекат је посебну пажњу посветио подизању свести грађана о потреби превенције и начинима реаговања у кризним ситуацијама изазваним природним непогодама, а нарочита пажња је посвећена ситуацијама изазваним поплавама. Фокус кампање је стављен на децу, те је готово 4000 малишана, ученика основних школа из шест општина прекограничног подручја, било у прилици да пуно научи о томе како се треба понашати у кризним ситуацијама, коме и како се обратити за помоћ и како бити користан да би последице по људе и имовину у својој средини биле што мање. С тим у вези, организован је литерални конкурс за ученике основних школа на тему „Да ли је човек беспомоћан пред природом?“. Ђаци, аутори три најбоља литерална рада добили су и прикладне награде за свој труд.

Кампања подизања свести грађана је проширена и активностима израде едукативних штампаних материјала са садржајем који даје практична упутства о томе како реаговати у кризним ситуацијама изазваних природним непогодама, а нарочито поплавама. Уз друге пропагандне активности, као што су радијске и телевизијске емисије и чланци у штампаним медијима и на интернету, кампања је у великој мери утицала на ниво свести грађана о овој врло важној теми, односно потреби координисаног активизма у случају несрећа изазваних природним непогодама.

Пројекат „Прекогранична заштита и спашавање од поплава“ је резултирао израдом документа „Стандардне оперативне процедуре за прекограничне оперативне јединице у случајевима поплава“. Овај документ је усвојен од стране надлежних министарства обе државе.

Захваљујући позитивном примеру који је пројекат применио у шест општина прекограничног подручја, министарства унутрашњих послова и у Србији и у Црној Гори су донеле националне планове едукације и обука људства за реаговање у ситуацијама изазваних природним непогодама.

ИЗЈАВЕ:

Бојан Kостић, помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Републике Србије
„Сектор за ванредне ситуације је изузетно задовољан резултатима који су постигнути реализацијом овог пројекта. Међу најважнијим ефектима пројекта је подизање свести становништва о значају превенције у борби са последицама поплава, као и обучавање и техничко опремање професионалних јединица у Србији и Црној Гори.
Пројекат је такође резултирао и успостављањем процедура чија ће примена олакшати заједничке интервенције у случају природних непогода.
Овом приликом бих желео да се захвалим свима који су учествовали у реализацији овог пројекта. Имали смо одличну сарадњу са партнерима из Црне Горе и надам се да ће се ова сарадња наставити и у будућем периоду, како бисмо заједничко питање безбедности и сигурности наших суграђана подигли на виши ниво.
Евидентна је потреба даљег развијања регионалне и прекограничне сарадње и рада на унапређењу наше спремности да одговоримо на ризике којима смо као регион изложени и како бисмо поред ризика од поплава били спремни да заједнички реагујемо у случају ризика од шумских пожара и спасавања из несрећа у саобраћају, јер је ово важан путни правац између Србије и Црне Горе.
Истакао бих да се снага Србије не огледа само у опремљености јединица у великим центрима, већ управо кроз опремљеност у местима попут Пријепоља, Прибоја и Нове Вароши.
Сектор за ванредне ситуације ће настојати да питање безбедности подигне на још виши ниво, и потрудићемо се да професионалне јединице стекну нова знања, способности и вештине, као и нову опрему са којом ће моћи ефикасније да реагују у случају различитих ризика којима смо изложени.“

Мирсад Мулић, генерални директор Директората за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова Црне Горе
„Kористи од реализованог IPA пројекта „Прекогранична заштита и спашавање од поплава“, у оквиру прекограничне сарадње између Црне Горе и Србије, су вишеструке. Опрема за спашавање од поплава, која је набављена кроз Пројекат ће у великој мјери допринијети бољем одговору у случају ове природне непогоде која је, нажалост, све чешћа у читавом региону. Поред набављене опреме веома важан сегмент пројекта биле су и прекограничне обуке професионалних спасилаца за спашавање на брзим водама и у случају поплава, као и показне вјежбе, које су знатно допринијеле бољој припремљености оних који су прва линије одбране и заштите од поплава. Активности везане за подизање свијести грађана омогућиле су да се становништву општина укључених у пројекат представи ситуација везана за опасности од поплава, првентивне мјере, као и активности које би требало предузети у случајевима поплава, при чему је посебна пажња посвећена ђеци. Дјеца, као веома осјетљива циљна група када су у питању природне непогоде, су кроз добро осмишљена предавања имала прилику да сазнају више информација о природним непогодама уопште, ризицима и узроцима настанка поплава, опасностима које оне доносе, као и о упутствима за реаговање прије, током и након поплава.
И, коначно, унапријеђена прекогранична сарадња институција и служби из Црне Горе и Републике Србије, које се баве заштитом и спашавањем и смањењем ризика од катастрофа, такође је један од најзначајнијих резултата пројекта, будући да поплаве не познају границе и да се двије земље често суочавају са истим или сличним проблемима, који се често могу боље и ефикасније заједнички рјешавати. Добар примјер за то биле су и поплаве које су погодиле регион, у мају 2014. године.“

Тамара Тодоровић, FORS Montenegro, менаџер пројекта
„Иако смо и прије припреме пројекта „Пекогранична заштита и спашавање од поплава“ били донекле свјесни великих потреба у сектору заштите и спашавања, тек нас је реализација овог пројекта научила неким веома битним стварима када је у питању борба против природних непогода – никада не можете бити довољно спремни за одговор на силе природе и никада не смијете престати да дајете све од себе када се бавите тим послом. Научили су нас то људи које смо сретали приликом реализације пројектних активности, а који свакодневно ризикују своје животе да спасу друге, да заштите материјална добра и животну средину, сувише често лишени основних средстава и опреме за рад, без прилике да тестирају своја знање и вјештине, или да их, кроз специјализоване тренинге и обуке, усаврше.
Оно што смо такође научили јесте важност повезивања и сарадње, на првом мјесту људи, а потом и институција и служби које се баве овим послом. Успостављене везе, размјена искуства, савјети и конкретна помоћ кад затреба – значе много.
А природа, све чешће сурова и немилосрдна, не познаје границе и не пита јесмо ли спремни. Није то питала током поплава у мају 2014. и, знамо то сви, неће нас питати неког наредног дана… Ако смо макар мало овим пројектом допринијели да се олакша рад спасилаца, служби и институција у систему заштите и спашавања, да њихов одговор буде бржи и ефикаснији и да се становништво упозна са превентивним мјерама, ризицима и адекватним активностима у случају непогода, и тако допринесе сопственој заштити, онда смо ми наш задатак и испунили.
Пројектом постигнути резултати, остварени кроз позитиван примјер партнерства између државних и локалних власти и цивилног сектора, са једне стране и, са друге стране, заиста велике потребе у процесу изградњи заједница, градова и региона отпорних на катастрофе, нам стварају обавезу да наставимо са припремом и реализацијом иницијатива у овој области. Оно што свакако охрабрује је жеља и воља свих учесника за наставком сарадње.“

Расположиви мултимедијални материјали
материјал опис квалитет
Лого пројекта само на Црногорском (ијекавица) Висок
Фотографије – Обуке на терену/вежбе

– Едукације

Висок (употребљиве за штампу и web)
Видео спотови – видео џинглови ЦГ и на Срб језик YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=EZ3fgN-hu5I

Висок