Мера 1.2:  Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и грађанског друштва.

Назив пројекта:  Подстицање економског развоја кроз унапређење информационих технологија и изградњу институционалних капацитета локалних самоуправа

Буџет:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 32,102.37 € 27,102.37
Црна Гора € 49,070.00 € 41,270.00
УКУПНО € 81,172.37 € 68,372.37

Kорисник средстава у Републици Србији: НВО Форум цивилне акције ФОРЦА, Позега

Kорисник средстава у Црној Гори: НВО Едуцо Центар, Подгорица

Подручје реализације:

  • Црна Гора: Андријевица, Kолашин
  • Србија: Ариље, Пожега

Циљне групе:

  • Педесет корисника из локалне самоуправе и јавних предузећа обучени у компјутерским вештинама у складу са стандардима Европске рачунарске возачке дозволе- ЕЦДЛ из Андријевице, Пожеге, Kолашин и Ариље;
  • Петнаест учесника из јавног, приватног и невладиног сектора из сваког прекограничног региона, обучени у области писања предлога пројекта, локалног економског развоја и прикупљање средстава.

 Период спровођења: 16/11/2010 – 16/11/2011

Циљеви пројекта:  Општи циљ пројекта је побољшање социјалне и економске кохезије општина Андријевица и Kолашин у Црној Гори и Ариља и Пожеге у Србији и друштвене као и институционалне инфраструктуре и капацитета.

Специфични циљеви пројекта :

1) Побољшање вештина и знања запослених у локалној управи у сектору ИТ технологија у складу са ЕЦДЛ стандардима у циљу пружања ефикасне услуге грађанима, побољшања вештина управљања, смањења административних трошкова и смањења бизнис баријера,

2) Побољшање институционалних капацитета локалних управа са циљем координације донаторских и инвестиционе могућности и спровођења активности на професионалнији начин.

Активности и резултати пројекта:

Недостатак капацитета у оквиру јединица локалне самоуправе у Црној Гори и Србији да подрже развојне пројекте, и да успоставе интензивнију сарадњу са националним владама и донаторским институцијама на путу ка придруживању ЕУ директно утиче на услове за одрживи и свеобухватан развој на локалном нивоу. Kао дио активности „Промоција и имплементација ЕЦДЛ као јединственог информационог стандарда“ партнери на пројекту су организовали бројне састанке и заједничку конференцију за штампу у Kолашину, након које је уследило потписивање меморандума о сарадњи између општина учесница (Андријевица, Kолашин, Ариље и Пожега). У циљу за обуке представника локалних управа у циљаним општинама у вези са вештином руковања рачунарима корисници гранта су изабрали 20 ЕЦДЛ тренера и организовали им обуку. Након оснивања центара за обуку у Андријевици, Пожеги, Kолашину и Ариљу организована је обука за рачунаре на ЕЦДЛ основи са укупно 196 полазника који су званично добили ЕЦДЛ сертификат (100 полазника из Kолашина и Андријевице и 96 из Ариља и Пожеге). Медијска кампања у четири општине обухватала је интензивну промоцију прекограничних активности на радију и локалној телевизији. Едуцо Центар је учинио додатне напоре за међународну промоцију пројекта кроз промоцију на ИТ фестивалу „ИНФОФЕСТ“ током сесије „ЕЦДЛ за конкурентност у Европи“, која је организована у Милочеру, у Црној Гори. У циљу дефинисања методологије и акција за ефикасне локалне развојне иницијативе као и у циљу координације активности донатора, корисници гранта су организовали „Заједнички форум“ у Kолашину уз присуство 15 учесника, укључујући представнике локалних власти, НВО-а и приватног сектора из оба региона.

Kроз овај пројекат партнери из Србије и Црне Горе допринели су решавању проблема у вези са недостатком капацитета у органима локалне власти који су препознали многи национални и међународни донатори, као и Европска комисија. Пројекат је допринео остваривању општег циља, „Унапређењу социјалне и економске кохезије“, кроз заједничке активности које су побољшале физичку, пословну, друштвену и институционалну инфраструктуру и повећањем способности запослених у локалним управама на пољу ИТ технологије у складу са ЕЦДЛ стандардима.