Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: 1
Број апликације: 30-3
Назив пројекта: Повећање могућности запошљавања у текстилној и туристичкој индистрији у прекограничној области
Специфични циљ Програма: 1.1: Повећање запослености и могућности запошљавања
Програмски резултати: 1: Нова знања, вештине и  стручност
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
277,031.33 ЕУР  235,476.63  ЕУР (85,00%)
Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Србија: Општина Рашка Црна Гора: Општина Плужине

 

Подручје реализације: Србија: Црна Гора:
Општина Рашка Општина Плужине
Циљне групе пројекта: • Локалне управе у прекограничној области

• Незапослена лица, омладина (18-40), квалификовани радници и радници са средњом стручном спремом – 72% незапослених

• Послодавци и инвеститори из индустрија текстила и туризма (ХОРЕЦА индустрија, туристички привредници у секторима адреналинског, планинског и еко-туризма)

• Локални медији који покривају друштвено-економске проблеме и изазове

• Школе за туризам и њихови дипломци

Трајање пројекта: 08.06.2019. – 08.12.2020. (18 месеци)
Општи циљ пројекта: Повећати шансе за запошљавање у прекограничној области у привредним гранама који у себи садрже јасне захтеве тржишта и капацитете запошљавања.
Специфични циљеви: 1. Повећање капацитета заинтересованих страна за нове могућности у индистрији текстила и туризма.

2. Промоција нових могућности за запошљавање и информисање потенцијалних запослених и послодаваца

Очекивани резултати : Р1.1. Актери обучени (незапослени или преквалификованих) за текстилну индустрију (30 + 20) кроз три тренинга

Р1.2. Актери обучени (незапослени, преткфалификовао или лице које покушавају да покрене бизнис у туризму) (60 + 20) кроз 6 тренинга

Р1.3. Побољшане вештина студената и дипломаца кроз стажирање у предузећима (30)

Р1.3.1. Актери запошљени у текстилној индустрији (40 запослених, 10 самосталних дјелатности)

Р1.3.2. Актери запошљени у туризму (40 запослених, 20 самосталних делатности)

Р1.4. Представници локалних самоуправа обучени како да подрже друштвено-економске напоре заинтересованих страна (10 + 10) на заједничком курсу

 Р2.1. Промовисане нове могућности за запослење у индустрији текстила и туризма међу заинтересованим странама (4 промотивна догађаја, 8 медијских промоција)

Р2.2. Главне заинтересоване стране информисане о новим могућностима за  запослење

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

А1. Анимирање актера за обуке;  

А1.1. Организација практичне обуке у текстилној индустрији;  

А1.2.1. Организација 3 курса (један у Србији и Црној Гори) и једног заједничког за раднике у туризму;

А1.2.2. Организација 3 курса (један у Србији и Црној Гори) и један заједнички за особе које ће се покренути бизнис у туризму;  

А1.3.1. Повезивање незапослених и образованих лица са послодавцима;

А1.3.2. Обука о старт апу за самозапошљавање; 

А1.3.3. Организација праксе за студенте;

А1.4. Организација семинара за органе локалне самоуправе како би заједнички подржале нове друштвено-економске могућности у прекограничној области;

А2.1.1. Организација промотивних и медијских догађаја ради анимирања заинтересованих страна;

А2.2.1. Организација и реализација 10 медијских догађаја;

А2.2.2. Дизајн, израда и дистрибуција инфо/промотивних материјала.