Мера  I.1 Повећање продуктивности и конкурентности привредних, руралних, културних и природних ресурса Програмске области

Назив пројекта:  ОД МЛЕКА СА НАШИХ ПЛАНИНА – Валоризација производње млека у прекограничној области Црне Горе и Србије

Буџет:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 175,357.91 € 143,587.91  
Црна Гора € 166,745.54   € 141,533.61
УКУПНО € 342,103.45 €285,121.52

 Корисник средстава у Републици Србији: Општина Чајетина

 Корисник средстава у Црној Гори:  Општина Плав

 Партнери: Златиборски Еко Аграр, Србија

                 Општина Андријевица , Црна Гора

 Пројекат се спроводи на територији:

  • Србија: Општина Чајетина
  • Црна Гора: Општине Плав и Андријевица

Циљне групе: произвођачи млека на подручју општине Чајетина; произвођачи млека на територији општина Плав и Андријевица.

 Трајање пројекта: 01/09/2016 – 28/02/2018

Циљеви пројекта:

Општи циљ: Допринети прекограничној сарадњи и одрживом руралном развоју Златиборског округа и севера Црне Горе

Специфични циљ: Ојачати вредносни ланац у сектору производње млека у подручју Златибора, Плава и Андријевицe

 Активности и резултати пројекта

Пројекат „Од млека са наших планина“ је усмерен на стварање основних инфраструктурних и институционалних услова за побољшање сектора млекарства у Златиборском округу и за подршку малих фармера угрожених од стране великих компанија и тренутном стању на тржишту млекарства. С обзиром на проблеме и ограничења малих фармера, овај пројекат је дизајниран да задовољи њихове потребе и да им пружи прилику да успоставе континуирану производњу и продају сировог млека у мини млекари. Успостављање ланца вредности где  мини млекара „Наша Златка“ гарантује, благовремено плаћање и могућности за даљи развој и побољшање у смислу континуиране едукације, анализе и других мера усмерених пољопривредну производњу, постао је пример најбоље праксе.

Након завршетка грађевинских радова и уградње опреме са тест производњом, мини-млекара „Наша Златка“ у Чајетини је постала оперативна.

Током реализације пројекта, уговори са 20 малих фармера из села Крива Река, Мачкат, Мушвете и Бранешци су потписани, обезбеђујући приход за породицу, дугорочне перспективе за живот и развој. Поред тога, сви пољопривредници који су конкурисали на јавном позиву су били укључени у обуке о исхрани и хигијени у сточарству. Нутриционистичком анализом исхране добијене су препоруке за побољшање квалитета исхране стоке што директно утиче на квалитет млека и самим тим на квалитет  финалних производа млекере „Наша Златка“. Приручник за узгој стоке, исхране и хигијене муже је дистрибуиран  широј групи фармера у општини Чајетина, пружајући им веома корисне савете и упутства за узгој стоке.

Такође су добили образовну и техничку подршку кроз анализу исхране која је од пресудног значаја за квалитет сировог млека, а самим тим квалитета финалног производа (сира и кајмака). С друге стране, послови у мини млекари су захтевали ангажовање већег броја радника него што је првобитно планирано, што је резултирало отварањем 7 нових радних места. Захваљујући добром квалитету и угледу традиционалних производа, „Наша Златка“ сир и кајмак су представљени у 28 хотела и ресторана који раде на Златибору.

Овај пројекат је од вишеструке користи за локалну заједницу, која се огледа не само кроз стварање нових радних места и нових будућих перспектива за сеоско становништво, него и кроз потенцијал да се обогати туристичка понуда овог краја и створе предуслове за покретање заштите географске ознаке традиционалних производа са Златибора.