Мера 1.1:  Унапређење продуктивности и компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса

Назив пројекта:  Одрживи туризам за једнаке шансе

 Буџет:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 178,906.14 € 152,016.55
Црна Гора € 180,977.94 € 153,526.00
УКУПНО € 359,884.08 € 305,542.55

Kорисник средстава у Републици Србији: Општина Пријепоље

Kорисник средстава у Црној Гори:  Општина Беране

Партнери: НВО СНВ, УНДП, Туристичка Организација Беране, Туристичка Организација Пријепоље, Регионална развојна агенција Златибор.

Подручје реализације:

  • Црна Гора: Општина Беране
  • Србија: Општина Пријепоље

Циљне групе: Представници сеоских домаћинстава (40); Туристичке организације (9); произвођачи сувенира (20); 3 планинари (20); власници хотела (3); власници  ресторана (3); тур оператори и клубови – рафтинг, риболовачки, бициклистички, итд (10); Центрар за културу (4); пољопривредни произвођачи (10);

Период реализације: 01/12/2010 – 30/11/2012

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта:

Дати допринос јачању прекограничне сарадње у развоју туристичке дестинације и туристичког производа, доводећи до повећања конкурентности региона у природном и туристичком сектору.

Специфични циљ пројекта: Унапређен квалитет туристичке понуде у Беранама и Пријепољу.

 Активитивности и резултати пројекта:

Пројекат „Одрживи туризам за једнаке шансе“ је својим спровођењем допринио побољшању квалитета туристичке понуде у Беранама и Пријепољу. Водећи партнери општине Беране и Пријепоље у сарадњи су многим партнерима реализовали су различите активности, укључујући и инфраструктурне радове мањег обима, обуке за туристичке раднике, набавку различите опреме и интензивну медијску кампању у циљу промовисања културних и природних ресурса две циљне општине.

Прва активност била је везана за унапређење туристичке инфраструктуре, а реализована је завршетком рехабилитације зграде Туристичко информативно едукативног центра у Пријепољу. Радови су обухватили: санацију простора од 420 м2, који ће се користи се за промоцију туризма општина Пријепоље и Беране, излагање промотивних материјала, обуке (обука за смештај у сеоском туризму). Друга активност односила се на унапређење планинарских и бициклистичких стаза, имплементацију ГИС мапирања која је укључила неколико подактивности као што су 1. и 2. Модул тренинга о ГИС-у за 15 учесника, идентификацију и мапирање планинарских стаза, обуку за маркирање стаза, израду туристичке карте, припрему и изградњу пјешачко – бициклистичке стазе у општини Беране у дужини од 90 км и пјешачко – бициклистичке стазе у општини Пријепоље, дужине 45км.

У циљу побољшања видљивости туристичке понуде општине Беране набављено је и инсталирано 30 туристичких знакова. Са циљем синергије развоја прекограничног туризма у прекограничном региону – успостављена је Прекогранична мрежа чији су чланови представници јавних, приватних установа и НВО сектора. Неки од задатака мреже су да предлажу будуће правце развоја туризма у Пријепољу и Беранама, идентификују акције у туризму и заједничка промоција. Мрежа је анимирала домаће произвођаче сувенира за учешће у пројекту и организовала им обуку. Kао резултат ове активности сарадња и рад две туристичке организације је побољшана кроз обуку за произвођаче сувенира. Укупно је 21 учесник из Пријепоља и Берана (9 жена и 12 мушкараца) унапредио своја знања везано за производњу сувенира. Локално становништво и власници приватног смештаја (40 обучених лица) били су укључени у пројеката кроз организоване обуке на тему гостопримства у сеоском туризму. Материјали за обуку укључили су развој и дистрибуцију приручника који је кориштен од стране полазника. Други сет обука је организован на тему интегрисаног управљању дестинацијом и управљање догађајима са укупно 40 учесника из Пријепоља и Берана. Следећа активност била је развој плана управљања дестинацијом.

Стечена знања су проширена организацијом четвородневног путовања у југозападној Србији, за 25 учесника из Пријепоља и Берана. Туристички потенцијали заједничке дестинације су промовисани путем каталога који је био дио промотивног водича, а представљен је на Сајму туризма у Београду. Понуда која укључује заједнички календар догађаја и заједничке промотивне публикације (брошуре, приручник, ппостере, оловке) представљена је на сајму. Промоција туристичке понуде је побољшана израдом заједничког веб сајта, www.беране-пријепоље.орг, као и организовањем путовања за представнике медија у обе земље. Додатна вредност пројекта је промоција и пројекта и туристичке понуде општина Беране и Пријепоље на сајмовима туризма у Београду, Паризу и Будви, која је омогућила ширење информација о туристичкој понуди широј јавности.