Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Други позив
Уговор бр. 48-00-00079/2019-28-6 потписан 16.03.2021.
Назив пројекта: Чудни су  путеви вере од Лима до Зете
Специфични циљ Програма: 3.1. Унапређење капацитета за коришћење туристичких потенцијала
Програмски резултати: 3.1.1. Унапређени заједнички туристички производи
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
410.430,38 ЕУР 336.552,91 ЕУР (82,00%)
Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Туристичка организација Прибој, Србија  Епархија будимљанско-никшићка, Црна Гора
Подручје реализације: Србија: Црна Гора:
Прибој Никшић
Циљне групе пројекта: Пружаоци туристичких услуга, јавне институције у сектору туризма, верске организације, (ТО Прибој, Епархија будимљанско-никшићка, општина Прибој, Епархија милешевска, општина Никишић, Прибојска Бања, 63 туристичка домаћинства у Прибојској Бањи, Манастир Свети Никола, туристички радници, туристи у пограничном подручју, незапослени, произвођачи сувенира, ходочасници, транзитни туристи, бањски и велнес туристи)
Трајање пројекта: 01.04.2021 – 31.03.2023.  (24 месеца)
Општи циљ пројекта: Допринети побољшању капацитета за искоришћавање туристичког потенцијала кроз заједничку интеграцију, реализацију и развој верских туристичких потенцијала и унапређење институционалних и људских капацитета прекограничног подручја
Специфични циљеви: Дат допринос стварању заједничког прекограничног производа верског туризма кроз нове елементе: туристичку инфраструктуру, промоцију, мрежу људи, вештине и знање
Очекивани резултати Р1.1.1: Створени услови за одрживо деловање једног заједничког верског туристичког производа прекограничног подручја кроз нову туристичку инфраструктуру и надградњу, бољу информисаност туриста, висок ниво услуге и бољу промоцију заједничког туристичког производа и већу видљивост подручја

Р1.1.2 : Повећани људски капацитети и успостављена институционална прекогранична сарадња између партнера у сектору верског туризма

Р .1.3: Успешно промовисана побољшана заједничка понуда верског туризма

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

1.1.1.1 Адаптација и опремање историјске виле у језгру града Никшића у сврху ходочашћа / културног центра

1.1.1.2 Изградња и опремање центра за посетиоце у комплексу Прибојске Бање

1.1.1.3. Развој и стварање колекције сувенира који одражавају потенцијале верског туризма циљног подручја

1.1.1.4. Спровођење заједничке прекограничне конференције која се односи на изазове у савременом верском туризму у циљном подручју

1.1.1.5. Израда итинерара за побољшану заједничку прекограничну туру верског туризма

1.1.1.6. Израда и дистрибуција приручника о верском туризму

1.1.2.1. Спровођење заједничког прекограничног семинара за изградњу капацитета у презентацији културног, историјског и верског наслеђа

1.1.2.2. Спровођење заједничке обуке за изградњу прекограничних угоститељских капацитета

1.1.2.3. Лиценцирање три туристичка водича као квалификованих туристичких радника

1.1.2.4. Реализација две прекограничне студијске посете

1.1.3.1. Представљање заједничког прекограничног верског туристичког производа на регионалним сајмовима туризма

1.1.3.2. Организовање две промо туре заједничког програма прекограничног верског туризма

1.1.3.3. Израда и објављивање промотивних видео записа

1.1.3.4. Организовање конференција за штампу

1.1.3.5. Израда и дистрибуција промо материјала