Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Други позив
Уговор бр. 48-00-00079/2019-28-9 потписан 08/07/2021
Назив пројекта: КУЛТ-бициклистичка рута
Специфични циљ Програма: 3.1. Унапређење капацитета за коришћење туристичких потенцијала
Програмски резултати: 3.1.1. Унапређени заједнички туристички производи
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
299,898.00 ЕУР 254,748.00 EУР (84,94%)
Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Министарство просвјете, науке, културе и спорта, Цетиње, Црна Гора • НВО “DISCOVER SERBIA ”, Прибој, Србија

•Савез студената саобраћајног факултета, Београд, Србија

Подручје реализације: Србија: Црна Гора:
Општине:  Ивањица, Рашка, Нови Пазар, Тутин, Нова Варош, Прибој               Општине: Рожаје, Беране, Колашин, Пљевља, Бијело Поље, Мојковац
Циљне групе пројекта: – 12 општина дуж КУЛТ бициклистичке руте

– 14 туристичких организација

– 40 локација културне баштине дуж бициклистичке руте КУЛТ

– 30 промотера бициклистичке руте КУЛТ

Трајање пројекта:  16 месеци
Општи циљ пројекта: Побољшање капацитета за искоришћавање туристичких потенцијала програмског подручја
Специфични циљеви: Развијени заједнички туристички производи
Очекивани резултати Р1: Развијена нова културна бициклистичка рута – КУЛТ бициклистичка рута – повезујући ЕуроВело 8 са ЕуроВело 6/11

Р2: Побољшана инфраструктура за бициклизам

Р3: Припрема и ширење промотивног материјала КУЛТ бициклистичке руте

Р4: Промоција руте

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

А 1.1. Анализа културних локалитета у програмској зони

А1.2. Анализа најповољнијег подешавања за бициклизам између Еуро Вело 6/11 (СРБ) и Еуро Вело 8 (ЦГ)

А2.1. Побољшање бициклистичке сигнализације дуж најповољније руте у прихватљивој зони

А2.2. Имплементација система изнајмљивања / дијељења с е-бициклима брдским бициклима с припадајућим објектима дуж КУЛТ бициклистичке руте у прихватљивој зони

А2.3. Израда веб апликације за бициклистичку руту КУЛТ – www.cultbikeroute.com

А2.4. Израда веб странице / апликације за смештај и бицикле – www.bedandbike.rs са подацима из прихватљиве зоне

А2.5. Ажурирање постојеће њеб странице /www.bedandbike.me – са подацима из прихватљиве зоне

А2.6 Санација и опремање објекта у Бијелом Пољу – успостављање првог цикло-хотела у ширем региону

А3.1 Припрема и ширење штампаних и електронских заједничких промотивних материјала

А4.1. Промотивна бициклистичка тура дуж бициклистичке руте КУЛТ

А4.2. Промоција бициклистичке руте КУЛТ на међународном нивоу

А4.3. Одржавање кварталних састанака за заинтересоване стране из прихватљиве програмске зоне

А4.4. Организација заједничке почетне и завршне конференције за штампу