Мера 1.2:  Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и грађанског друштва.

 Назив пројекта:  Култура за Европу, Европа за културу

 Буџет:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 70,588.23 € 60,000.00
Црна Гора € 82,352.94 € 70,000.00
УКУПНО € 152,941.17 € 130,000.00

 Корисник средстава у Републици Србији: Централна библиотека „Вук Караџић“ Пријепоље

Корисник средстава у Црној Гори: ЈУ  „Ратковићеве вечери поезије“ Бијело Поље

 Партнери:

НВО Асоцијација грађана “Друштво Лимски дарови” Пријепоље, Србија

НВО “Стихом говорим”, Бијело Поље, Црна Гора

Пројекат се спроводи на територији:

  • Србија: Општина Пријепоље
  • Црна Гора: Општина Бијело Поље

 Циљне групе:

 Стручни кадар у Централној библиотеци у Пријепољу; најмање 2.600 корисника Централне библиотеке у Пријепољу; најмање 160 становника забачених руралних подручја општине Пријепоље; запослени у ЈУ „Ратковићеве вечери поезије“; најмање 500 учесника који ће присуствовати фестивалима; најмање 200 уметника четири културно-уметничке манифестације: 50 учесника из ЕУ и других земаља, 75 из Србије и 75 из Црне Горе; најмање 500 деце укључене у пројектне активности и посетилаца догађаја; најмање 50 међународних песника и уметника који ће бити укључени у пето издање књиге „Стихом говорим“; најмање 50 младих учесника дводневног тренинга за младе талентоване песника и визуалне уметнике који  има за циљ промовисати конкурентност, раст, одрживи развој, и кохезију, те развој иновативних способности;  најмање 20 полазника с посебним потребама.

 Трајање пројекта:

СРБ 15/8/2016 – 30/09/2017

ЦГ 15/8/2016- 14/08/2017

Циљеви пројекта:

 Општи циљ: Допринос повећању обима и квалитета међународне сарадње кроз промоцију концепта интеркултуралности.

Специфичан циљ: Промоција аутентичних мултикултуралних вредности, кроз допринос промоцији интеркултуралног дијалога.

 Активности и резултати пројекта

Овај пројекат је омогућио боље услове за стварање различитих програма, мотивације уметника и извођача и осигурање економског статуса за запослене који се баве културним активностима. Међу-регионална сарадња је обогатила културну понуду, омогућила културне актере да прате актуелне трендове и размене искуства. Укључивање у овој области је добар начин да се анимирају млади људи да уче и чувају сопствени национални идентитет,као и да се сретну и поштују друге културе и националне вредности других, суседних земаља.

Главни фокус активности пројекта се односио на успостављање и унапређење сарадње између партнера из Црне Горе и Србије и допринос мултикултуралности, културних и традиционалних европских вредности две земље  кроз организовање три културне и уметничке манифестације: „Ратковићеве вечери поезије „, дечији фестивал “Краљевство Бијелих Рада” и уметнички фестивал „Лим – Водени жиг полимских градова“ са више од 3000 посетилаца. Пројекат је такође подржао објављивање збирке поезије „Стихом говорим“ коју су написали песници из партнерских општина, која је представља културну баштину пограничног региона Србије и Црне Горе, као и других земаља у региону, Европи и остатку света.

Регионална конференција писаца, песника, уметника, критичара и историчара уметности је спроведена са циљем подизања и јачања сарадње међу фестивалима, координације и презентације програмских активности, као и споразума о заједничкој презентацији савремених уметничких достигнућа у свакој од појединачних државе учесница.

Организована је ИТ обука за старије људе у руралним областима кроз мобилну библиотеку ИНФОБУС. Кроз обуку је прошло 253 учесника. Тренинг и полагање испити за добијање међународног сертификата за рад на рачунару – ECDL (European Computer Driving Licence) је извршено за 10 високо образованих, младих и незапослених људи.

Дигитална библиотека је успостављена у библиотеци “Вук Караџић” у  Пријепољу и на  веб сајту www.digital.biblioteka-prijepolje.com  је постављено преко 35.137 читљивих страница. Дигитализација је извршена  на високо софистицираном професионалнoм скенеру, набављеном у оквиру пројекта који обезбеђује висок квалитет и максималну репродуктивност. Циљ ове активности је да се успостави сарадња широког културног значаја за истраживање и ширење материјала за дигитализацију истог у циљу успостављања заједничке онлајн дигиталне библиотеке .

 Са овом врстом активности је постигнута ревитализација заједничког културног и историјског наслеђа кроз нову процену  и потребу презентације и сарадње кроз размену културних, уметничких и других креативних садржаја.