Мера 1.2: Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и цивилног друштва

Назив пројекта: Кроз професионалну сарадњу до бољих услуга

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта Допринос ЕУ
Република Србија € 69.571,18 € 53.971,18
Црна Гора € 85.367,00 € 72.561,00
УКУПНО € 154.938,18 € 126.532,18

Корисник средстава у Републици Србији: Центар за социјални рад Прибој

Корисник средстава у Црној Гори: ЈУ Центар за подршку дјеци и породици Бијело Поље
Партнер: Општина Бијело Поље

Подручје имплементације:
• Црнa Горa: Општина Бијело Поље
• Србијa: Општина Прибој

Трајање пројекта: 15.10.2012. – 14.10.2013.

Циљеви пројекта: Општи циљ пројекта је побољшање пружања постојећих социјалних услуга у широј области општина Бијело Поље и Прибој, као и повећање нивоа свести деце и младих о заштити животне средине. Специфични циљ пројекта је оснаживање сарадње између два града кроз размену искустава и промоцију социјалних услуга које нису имплементирне у општинама Бијело Поље и Прибој.

Активности и резултати пројекта:

Активност форирања лоби група у Прибоју и Бијелом Пољу је спроведена као би се од почетка реализације пројекта дао допринос обезбеђивању његове одрживости. Чланови лоби група су представници релевантних локалних институција и организација цивилног друштва. Конкретна улога лоби група је да услуге социјалне заштите, које не постоје, а утврђена је реална потреба корисника за њима, свако кроз свој делокруг рада, синхронизовано уведу у систем услуга на локалном нивоу, односно обезбеде подршку надлежних институција.

Представници центра за социјални рад из Прибоја, током посете Бијелом Пољу, имали су прилику да се упознају са моделима решавања социјалних питања и искуствима колега из Бијелог Поља током пружања услуга. Гостима из Прибоја представили су се бијелопољски ЈУ Центар за подршку дјеци и породици, Центар за социјални рад, НВО „SOS телефон за жене и дјецу жртве насиља“ и Завод за запошљавање – Биро рада Бијело Поље.

Позитивно искуство Бијелог Поља у спровођењу услуге „SOS телефон за жртве насиља“ је детаљно представљено партнерима из Прибоја у оквиру тродневног тренинга. Полазницима су представљени инситуционални и законски оквири у вези са овом темом у Црној Гори и извршена је компаративна анализа са ситуацијом у овој области у Србији. Практична решења бјелопољских колега, која су применили у својој пракси, помогла су дефинисању начина пружања овакве, ефикасне услуге корисницима у Прибоју, а која је у складу са надлежностима и задацима појединих локалних актера, док су радионице допринеле подизању људских капацитета, њихових знања и вештина за поступање у току третмана жртава насиља у породици.

Током студијске посете Прибоју, представника установа и организација које се баве проблемима социјалне заштите из Бијелог Поља, представљен је рад локалног центра за социјални рад, Дневног центра за старе, Прихватилишта за жртве насиља, Црвеног крста и НВО „Женска иницијатива“. Бјелопољски социјални радници су се упознали са драгоценим искуствима прибојских колега, а посебно интересантна су им била сазнања о моделу и искуству рада на услузи хранитељства, као облика заштите деце без родитељског старања. На ову тему, одржан је едукативни тренинг у Бијелом Пољу на коме су полазницима представљени сви релевантни институционални и законски оквири у Црној Гори, те извршена упоредна анализа могућности и ограничења у односу на ситуацију у Републици Србији. Поред тога, полазницима је од стране професионалних предавача пружено драгоцено знање и практични примери рада који покривају све аспекте увођења и реализације ове услуге.

Пројекат се бавио и темом медијације, као једног од најзаступљенијих модела рада са особама у стању социјалне потребе. Ради даљег развоја ове методе рада у обе партнерске општине, представници партнерских организација су имали прилику да се упознају са постојећом праксом у прекограничном подручју, а путем студијских посета и током радионица на ову тему, додатно су се упознали са законском регулативом у обе државе. Такође, радионице су им пружиле и додатне информције и бројне примере добре праксе, представљене од стране искусних професионалаца. Посебан осврт је учињен на услугу саветовања уз подршку, као услуге која се спроводи у Прибоју и на тему становања уз подршку за младе који се осамостаљују, која је детаљно, теоријски и практично, обрађена током тродневног тренинга.

Представници институција и организација које се баве социјалном заштитом, из Прибоја и Бијелог Поља су током пројекта посетила и локалне центре за социјални рад у Шапцу и Новом Саду. Ово студијско путовање им је донело додатна и драгоцена искуства која ће допринети унапређењу сопственог рада. Током истог путовања, представници партнерских организација су присутвовали стручном скупу Асоцијације центара за социјални рад Србије на Дивчибарама.

60-торо деце из Бијелог Поља и Прибоја је имало прилику да учествује у петодневним камповима који су били организовани у два наврата у Дрвенграду и Жабљаку. За рад са децом ангажовано је 10 стручњака који су свакодневно, кроз креативне и едукативне радионице, излете и другарске вечери, радили са децом на њиховом оснаживању, повећању свести о заштити животне средине, разумевању и поштовању различитости. Интерактиван рад резултирао је развојем идеја и јачањем сарадње младих.

Као резултат рада кампова за децу, али и других пројектних активности, у Дому културе у Прибоју је организована завршна пројектна манифестација, на којој су представљени радови и достигнућа деце која су била укључена у пројекат. Манифестацију су водили и у њој врло посвећено учествовала деца из Прибоја и Бијелог Поља, а посетиоци су били махом њихови другари из основних и средњих школа, као и деца о којима брине Удружење за помоћ ментално недовољно развојеним особама.

ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА ПРОЈЕКТА:

Рада Ђерић, директор Центра за подршку дјеци и породици Бијело Поље

„Kроз успјешну имплементацију пројекта „Kроз професионалну сарадњу до бољих услуга“, постигнута је добра сарадња између двије Општине – Бијело Поље и Прибој. Остварена је квалитетна размјена знања и искустава на теме: Хранитељство, Становање уз подршку, SOS телефон и Медијација.

Kроз два реализована кампа, укључена су дјеца из двије различите социјалне категорије из Бијелог Поља и Прибоја гдје су унаприједила комуникацијске вјештине и знања. Kроз кампове дјеца су упозната са значајем мултикултуралности, прихватању различитости и поштовању истих.“

Бојан Михаиловић, дипл. правник

„Морамо нагласити да је позитиван ефекат овог пројекта, отварање сервиса Становање уз подршку у Бијелом Пољу, од стране Центра за социјални рад Бијело Поље. Kроз овај пројекат су колеге из Прибоја успјели да пренесу своја искуства и знања , путем организованих тренинга, што је резултирало отварањем сервиса Становање уз подршку.

Такође смо организовали обуку, ангажовањем стручног лица за запослене у Центру за социјални рад, који су предвиђени за рад у сервису Становање уз подршку Бијело Поље, чиме је осигурана одрживост пројекта.“

Зоран Полић, директор Центра за социјални рад Прибој

„Пројекат „Kроз професионалну сарадњу до бољих услуга“ је логичан наставак пројекта „Због дјеце без граница“ који су исти партнери реализовали у оквиру првог позива прекограничне сарадње Србија-Црна Гора и током чије реализације су успостављени чврсти темељи дугорочне сарадње како између Центра за социјални рад Прибој и Центра за подршку дјеци и породици Бијело Поље, тако и између општина Прибој и Бијело Поље. Потписан је и Меморандум о сарадњи свих напред наведених актера и сигуран сам да ћемо и у будућности сарађивати и реализоватни неке наредне активности.“

Миланка Јевтовић Вукојичић, дипл. социјални радник

„Велико ми је задовољство што је и у Бијелом Пољу заживела услуга становања уз подршку за младе који се осамостаљују, а знања која смо ми из Прибоја стекли од тренера из Црне Горе, поготово у вези рада на SOS телефону користиће нам у даљем раду, с обзиром да при Центру за социјални рад Прибој већ десет година функционише Прихватилиште за жртве породичног насиља.“

Расположиви мултимедијални материјали
материјал Опис квалитет
Фотографије 4 фотографије ппројектних активности средњи
Видео прилог