Мјера 1.1 – Унапређење продуктивности и компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса

  Назив пројекта: Златиборско – Kомски пашњаци

Буџет:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 133,694.00 € 110,990.00
Црна Гора € 101,416.79 € 85,950.73
УКУПНО € 235,110.79 € 196,940.73

Kорисник средстава у Републици Србији: Општина Чајетина

Kорисник средстава у Црној Гори:   Општина Андријевица

Партнери: Удружење узгајивача сименталске расе  “Златиборски сименталац”, Србија

                 Удружење фармера Андријевица, Црна Гора

Подручје реализације:

  • Црна Гора: Андријевица
  • Србија: Чајетина

Циљна група пројекта: Произвођачи млека у општинама Андријевица и Чајетина, мала и средња предузећа: саветовалишта и запослени у микробиолошкој лабораторији, локалне управе општина Чајетина и Андријевица

Период реализације: 22/11/2010 – 21/05/2011

Циљеви пројекта

Општи циљ:

  1. Подстакнут развој пословних активности у руралним подручјима пограничног региона
  2. Обезбијеђен допринос удруживању људи, заједница и размени идеја и знања у пограничним регионима.

Специфични циљ пројекта:

Развијена продуктивност и компетенција руралних ресурса у области производње млека кроз заједничке партнерске активности и формирање извора зњања за производњу високо квалитетног и здравог млека.

 Актвности и резултати пројекта:

Пројекат “Златиборско – Kомски пашњаци“ унаприједио је производњу млека у општинама Андријевица и Чајетина. Узимајући у обзир различите степене развоја производње млека у општини Чајетина и општини Андријевица, већина активности је било фокусирано на размену знања и искустава између произвођача у две општине.

У циљу провере квалитета млека у две циљне општине пројекат је спровео истраживање на почетку и на крају пројекта кроз тестирање узорака млека. Након спроведеног тестирања на 6.000 узорака, закључено је да је квалитет млека побољшан крајем пројекта, а све као резултат пројектних активности. Оснивање институције „Златибор еко – аграр“ за пружање саветодавних услуга произвођачима млека и Лабораторије за испитивање млека, у општини Чајетина, директно је позитивно утицало на производњу млека у вези његових количина и квалитета . Две особе су запошљене и обучене у лабораторији, док је Лабораторија опремљена са потребном опремом у вредности од 37.700 евра.

Активности изградње капацитета пољопривредникa укључивале су праксу и теоријске часове као и посете 8 фармера из Андријевице Златиборском округу, две радионице, заједничко студијског путовање, где је 20 фармера из Андријевице, 20 пољопривредника из Златибора и 10 општинских представника, имало прилику да посете фарму за производњу млека у Словенији и Аустрији. Једна од добрих пракси која је примењена укључује директну едукацију пољопривредника на њиховим фармама. У оквиру ове активности организоване су посете код 50 домаћинстава, током којих су стање на фарми анализирани ветеринари путем укупно 100 посета. Након анализа фармери су добили препоруке за спровођење мера у циљу побољшања производње, здравља и добробити животиња, као и препоруке у циљу побољшања квалитета млека. Све пројектне активности су покривене од стране локалних и националних електронских и штампаних медија, док су корисници на терену информисани о пројектним активностима кроз 7 конференција за штампу, 2 радио емисије, 6 билтена, летака и путем заједничког веб сајта www.ekoagrar.org.