Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Други позив
Уговор бр. 48-00-00079/2019-28-8 потписан 7/04/2021
Назив пројекта: ЗДРАВКО: Промоција здравог живота у прекограничном региону Србије и Црне Горе
Специфични циљ Програма: 1.2: Јачање социјалне и културне инклузије рањивих група
Програмски резултати: 1.2.1: Боље услуге – Повећан приступ социјалним и културним услугама за рањиве/маргинализоване групе
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
158,281.34 ЕУР 134,539.14 ЕУР (85,00%)
Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Србија: Синдикат запослених у здравству и социјалној заштити Србије  Црна Гора: Самостални синдикат здравства Црне Горе
Подручје реализације: Србија: Црна Гора:
Нова Варош, Прибој, Пријепоље, Сјеница               Бијело Поље, Беране, Мојковац
Циљне групе пројекта: Корисници здравствених услуга, синдикати, пружаоци здравствених услуга и стручњаци из приватног, јавног и цивилног сектора који ће бити едуковани за примјену услуга промоције здравља.
Трајање пројекта: 01/07/2021 – 30/06/2023; 24 мјесеца
Општи циљ пројекта: Побољшано здравље становништва у прекограничном региону Србије и Црне Горе смањењем фактора ризика у понашању, биомедицини и социо-медицини и стварањем подстицајног окружења које омогућава грађанима активно и здраво старење и превенцију болести.
Специфични циљеви: 1. Унапређење знања и ставова о значају здраве исхране и физичке активности

2. Промоција физичког и репродуктивног здравља кроз образовање и савјетовање за младе и одрасле

Очекивани резултати 1.1. Развијени програми (здравље и исхрана, здравствене и физичке активности и репродуктивно здравље и превенција) који промовишу здрав начин живота и превентивне активности  

1.2. Идентификоване школске институције, организације и компаније за спровођење програма

1.3. Организоване образовне и савјетодавне активности  

1.4. Организовани програм и кампања за редовну физичку активност

2.1. Развијени програми и он-лине алати о репродуктивном здрављу и превенцији

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

РП0 Заједничке активности управљања пројектима: координација, праћење, евалуација, извјештавање, почетни састанак, 6 периодичних састанака са локалним актерима и завршна конференција

РП1 А1: Здравље и исхрана прилагођени природним карактеристикама и исхрани циљаног региона

Р 1.1. Развој и прилагођавање исхране за боље здравље становништва према природним и доступним ресурсима за младе (школска ђеца) и радно способно становништво

Р 1.2. Идентификација и одабир школа и компанија које ће се придружити програму ЗДРАВКО

Р1.3. Обука за 20 стручњака – мултипликатора који ће одржати радионице и семинаре у циљаном региону  

Р1.3. Извођење 4 радионице за школске тимове и 16 семинара у компанијама / институцијама из регије ЗДРАВКО

РП2 А2: Здравство и физичке активности – мапирање стаза за пјешачење/ пешачење у регији ЗДРАВКО и промоција активности на отвореном  

Р1.4. Мапирање планинарења/пјешачења у циљаном региону

Р1.4. Припрема кампање – промоција редовних физичких активности  

Р1.4. Достава пјешачких тура и стаза – „Пјешачење са Здравком“ и промотивне активности

РП3 А3: Репродуктивно здравље и превенција  

Р2.1. Адаптација и припрема програма за младе и одрасле – ђеловање и превенција и припрема он-лине апликације за младе – како бити сигуран/сајвети

Р 2.2. Идентификација и одабир организација и институција у заједници у сврху реализације програма 

Р2.3. Обука за 20 мултипликатора и волонтера који ће циљеве програма представити запосленим женама, женама са села, женама из здравствених установа итд.

Р2.3. Организовање 16 радионица за жене из различитих географских подручја, образовног и радног окружења