Мера 1.2: Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и грађанског друштва.

Назив пројекта: Заједно екологијом и спортом ка здравој Европи

Буџет:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 49,999.20 € 42,499.20
Црна Гора € 36,820.00 € 31,297.00
УКУПНО € 86,819.20 € 73,796.20

Kорисник средстава Републици Србији: Гимназија Kраљево

Kорисник средстава у Црној Гори:   Средња мешовита школа “17.септембар” Жабљак

Подручје реализације:

  • Црна Гора: Општина Жабљак
  • Србија: Општина Kраљево

Циљне групе: Ученици и наставници из школа у прекограничном подручју

Период релизације: 16/11/2010 – 28/02/2012

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта:

  1. Допринос успостављању сарадње између ученика, наставника и родитеља ученика из прекограничних школа са циљем да се ојачају образовне, спортске и културне везе
  2. Позитивна промена младих у односу на себе, своје вршњаке, околину, здрав начин живота, здраву животну средину, истраживања и научни рад

Специфични циљ: Успостављање јаче прекограничне везе међу људима како би се учврстиле образовне, културне и спортске везе и област користила у заједничком интересу.

Активности и резултати пројекта:

Преобимни и старомодни образовни програми средњих школа у Србији и Црној Гори чест су узрок непостојања истраживачког рада и сарадње међу школама чак ни унутар своје земље. Последица је слаба мотивација ученика за стицањем додатних знања и вештина ван програма рада школе. Оваква ситуација је промењена након успостављене сарадње између Гимназије из Kраљева и Средње мешовите школе „17.септембар“ са Жабљака.

Обе школе су успоставиле и опремиле интернет учионице, док је школа са Жабљака такође реконструисала ову учионицу уложивши у радове 11.038 евра. У циљу побољшања истраживачких активности на отвореном Гимназија из Kраљева је извршила набавку комби возила опремљеног уређајима и предметима за еколошка истраживања вредности  1,867,829.23 динара.

Прекогранична сарадња и комуникација између две циљне школе је побољшана кроз заједничку реализацију активности које су обухватале: оснивање редовног канала комуникације путем Скајпа, оснивање еко-спортских секција и њиховог наставног плана (34 члана), набавка уређаја за лабараторију за животну средину на Жабљаку, 3 размене ученика и заједнички истраживачки рад (40 ученика, 17 истраживачких активности, 36 сати предавања), Израда базе података у вези са истраживањима, два тренинга о процени стања животне средине, заједничко представљање резултата пројекта, курсеви скијања и пливања за 64 ученика и такмичење у пливању уз учешће 32 ученика.

Све активности су пропраћене одговарајућим промотивним материјалима и кампањом, који су дистрибуирани широј јавности као што су 1.100 примерака школског часописа, 400 примерака флајера, 70 мајица, 150 копија годишњег билтена.

Сарадња између две школе је настављена и након завршетка пројекта кроз заједнички истраживачки рад еко-спортских секција и разену ученика потврђујући чињеницу да образовање и наука не познају границе.