Форум млади и неформална едукација (Форум МНЕ) са партнерима Грађанска иницијатива младих Рожаје организовао је регионални тренинг, који је окупио око 50 младих из Србије (Нови Пазар, Сјеница, Тутин) и Црне Горе (Рожаје, Бијело Поље, Беране).

Пут ка остваривању већих шанси за запослење, млади из ове прекограничне регије започели су крајем јануара 2022. као полазници програма обуке „Све на једном месту“. У питању је иновативни сервис који функционише по систему „све на једном  месту“ са циљем повећања запошљивости, посебно рањивих група младих из тзв. НЕЕТ популације,  односно младих који су незапослени и не налазе се у процесу образовања. Сервис  обухвата курс меких вештина, курс предузетништва и курс дигиталног маркетинга.

Регионални тренинг се организовао као трећи модул курса меких вештина, а посвећен је трансформацији конфликата, тј. начинима реаговања у конфликтним ситуацијима, техникама и приступима конфликтним ситуацијама на личном нивоу и у раду са клијентима и колегама.

Четвородневни тренинг је организован у периоду од 13 – 16.маја. 2022.године у Рожајама.

Првог дана учеснике су поздравили: директорица Форума МНЕ, Елвира Хаџибеговић, менаџер Општине Рожаје, Мирсад Џуџевић, као и партнери на пројекту, директор Канцеларије за младе Нови Пазар, Џемалудин Паучинац  пројектни асистент из Грађанске иницијативе младих Рожаје, Елма Лубодер, као и пројектни координатор из Форума МНЕ, Снежана Милачић. Након тога, учесници тренинга започели су вишедневни рад на јачању меких вештина. Уједно, ово је била и сјајна прилика да се млади из ове прекограничне регије повежу, размене искуства, али и идеје за будућу сарадњу.

По завршетку прве фазе програма обуке, учесници ће кроз 3 месеца директне менторске подршке радити на конкретној изради  ИТ бизнис идеја, након чега ће моћи да их представе на регионалном догађају „Elevator pitch“. Најбоље презентације, њих 6 тимова, ће добити и додатну подршку у виду бизнис саветовања, подршку при налажењу финансијских средстава и осталих важних елемената за почетак сопственог бизниса.

„СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ – За социјалну инклузију и запошљивост младих“ двогодишњи је пројекат  који Форум МНЕ спроводи у партнерству са Центаром за омладински рад (Србија), Канцеларијом за младе Нови Пазар и Грађанском иницијативом младих Рожаје (Црна Гора), у 6 општина прекограничног региона Санџака у Србији и Црној Гори.