Направљене су незваничне верзије превода Пријавног обрасца на српском и црногорском језику. Сврха незваничног превода Пријавног обрасца јесте да омогући да потенцијални подносиоци предлога пројеката из Србије и Црне Горе на свом језику сагледају све ставке које садржи овај документ, како би им било олакшано писање квалитетнијег предлога пројекта. Напомињемо да је Пријавног обрасца на енглеском језику и предлози пројеката морају бити достављени на том формулару и на енглеском језику (уз друга захтевана документа), што је јасно дефинисано у Uputstvo_za_podnosioce_SRB-MNE_srb.doc Водичу за потенцијалне подносиоце предлога пројеката“> Водичу за потенцијалне подносиоце предлога пројеката.Коришћење било ког другог формулара или достављање предлога пројекта на језику који није енглески, ће довести до аутоматског одбијања предлога пројекта