Мера 1.2: Прекограничне иницијативе усмјерене на размјену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и грађанског друштва.

Назив пројекта:  Школа за фармере

Буџет:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 21,423.97 € 15,158.97
Црна Гора € 33,301.00 € 27,610.00
УКУПНО € 54,724.97 € 42,768.97

Kорисник средстава у Републици Србији:  Агрономски Центар

Kорисник средстава у Црној Гори:  НВО Центар за развој аграра

Партнери:  Завод за зпошљавање Црне Горе, Регионални Центар Бијело Поље;

                 Национална служба за запошљавање, Подручна јединица Пријепоље      

Подручје реализације:

  • Црна Гора: Општине Бијело Поље и Мојковац
  • Србија: Општине Пријепоље и Прибој

Циљна група: Невладине организације, незапошљена лица на евиденцији националних служби за запошљавање у Бијелом Пољу у Црној Гори и Пријепољу у Србији. Тридесет полазника обуке.

Период релаизације: 16/11/2010 – 30/09/2011

Циљеви пројеката:

Општи циљ: Развој пољопривреде кроз прекограничну сарадњу, унапређење процеса производње хране, повећање стопе запослености у оквиру Програма прекограничне сарадње

Специфични циљ: Укључено 30 особа у процес производње хране

Активности и резултати пројекта:

Пројекат „Школа за фармере“ невладине организације Центар за развој аграра из Бијелог Поља и Агрономског центра из Прибоју је реализован током 2010. и 2011. године уз финансијску подршку Европске уније у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 2007-2013.

Пројекат је примијенио партиципативни приступ за развој праксе управљања у пољопривреди. Индивидуални фармери, регистровани као незапослена лица од стране националних агенција за запошљавање, учествовали су у активностима пројеката. Обећавајући резултати су постигнути уз могућност реплицирања. Пројекат је увео партиципативни приступ користећи неформалне методе образовања одраслих на основу експерименталних техника учења и партиципативне методе тренинга. Тренери у оквиру пројекта истакли су значај учења кроз рад. Учење се одвијало како у учионици тако и на терену и било је прилагођено нивоу знања полазника обуке.

У оквиру припремних активности пројекат је подржао набавку опреме и намештаја за салу за обуку у власништву Завода за запошљавање Црне Горе, Филијала Бијело Поље. У сарадњи са националним агенцијама за запошљавање из Србије и Црне Горе корисници бесповратних средстава изабрали су 30 учесника обуке, званично регистрованих као незапослена лица, за похађање школе за фармере, као и 12 предавача из релевантних образовних институција, укључујући: Економски и биотехничких Факултет, Универзитет Црне Горе, саветодавне службе, Пољопривредне факултете и институте из Србије и Босне и Херцеговине. Слично овоме, у Србији је ангажовано 9 предавача за реализацију предавања за одабране фармере. Сви учесници „Школе за фармере“ похађали су укупно 58 предавања, 29 предавања по земљи, и учествовали у 5 теренских посета у две земље. Тренинзи су реализовани у периоду од три месеца, а фрмери су имали прилику да стекну нова знања у вези различитих пољопривредних тема и техника, укључујући: технологија пољопривредних производа, сточарство, производња поврћа, заштита биља, земљишта и Агро хемија, производња воћа, органска пољопривреда и производња ратарских култура.

На крају пројекта, 25 полазника обуке у Црној Гори успешно је положило завршни испит. Завод за запошљавање Црне Горе изабрао је 15 пољопривредника који су положили завршни испит и подржао их са доделом кредита у износу од 5.000 еура. Завршетак пројекта у Србији резултирао је са укупно 28 полазника који су едуковани у вези са различитим пољопривредним темама који су такође успешно положили завршни испит. Kао подршку за започињање сопственог бизниса полазници из Србије добили су по 160.000 динара по кориснику. Све пројектне активности биле су пропраћене од стране националних електронских и штампаних медија и организацијом Прес конференција у обе земље.

Заједничке активности и тренинзи ојачали су сарадњу између свих учесника у оквиру пројекта (универзитета, НВО-а, јавних институција, стручњака из области пољопривреде и руралног туризма, незапослених), и допринијели размени људских ресурса и идеја у циљу побољшања стандарда успостављених од стране ЕУ у процесу интеграције Републике Србије и Црне Горе у ЕУ.