Мера 1.2: Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и цивилног друштва

Назив пројекта: Спајање људи промоцијом науке и културе

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта Допринос ЕУ
Република Србија € 72.897,63 € 61.751,58
Црна Гора € 88.499,00 € 74.709,00
УКУПНО € 161.396,63 € 136.460,58

Корисник средстава у Републици Србији: Гимназија Краљево

Корисник средстава у Црној Гори: ЈУ Средња мјешовита школа „17. септембар“, Жабљак

Подручје имплементације:
• Црнa Горa: Општина Жабљак
• Србијa: Град Краљево

Трајање пројекта: 1.9.2012. – 31.8.2013.

Циљеви пројекта: Општи циљ пројекта је удружити људе из локалних заједница и привреде у пограничном подручју ради заједничког учешћа у развоју подручја, користећи људске, природне, културне и економске ресурсе и предности. Специфични циљеви пројекта су:
• Jачање прекограничних веза међу људима ради јачања научних, образовних, културних и историјских веза и размена знања и искустава између подручја заједничких интереса и социјална инклузија деце са посебним потребама;
• Одржавање високог квалитета животне средине пограничног подручја као економског ресурса сарадњом у активностима заштите и коришћења ресурса и промоција здравих стилова живота.

Активности и резултати пројекта:

Пројекат „Спајање људи промоцијом науке и културе“ је логичан наставак пројекта „Екологијом и спортом до здраве Европе” који је реализован у оквиру првог позива Програма прекограничне сарадње Србија-Црна Гора. То указује на квалитет реализације пројектних активности, сарадње и постигнутих резултата. Програм активности и њихову реализацију осмислили су школски тимови ове две партнерске школе. У самој реализацији учествовали су професори, ученици и њихови родитељи, локалне заједнице и други пријатељи школа.

Конкретно, у оквиру пројекта реализована су 4 кампа – 2 у Црној Гори (Жабљак и Биоградска гора), два у Србији (Гоч и Kопаоник). У камповима су вршене едукације учесника са циљем да научено повежу са животном праксом и конкретним животним ситуацијама. Такође, реализован је већи број радионица које су третирале теме екологије, културно-историјских веза, спорта и здравих стилова живота.

Реализоване су многе посете културно-историјским споменицима у Црној Гори и Србији. Реализовано је и 8 фестивала науке, на којима су обучени ученици изводили експерименте из физике, хемије и биологије, доказујућу да је наука доступна свима. Посебну пажњу су привукли фестивали науке за децу са посебним потребама. Реализована су два фестивала, и то један за ученике у Дневном центру за боравак деце са посебним потребама „Тиса” у Бијелом Пољу и један у Школи за основно и средње образовање деце са посебним потребама у Kраљеву. Експерименти су били прилагођени за децу, а она су са огромним ентузијазмом и одушевљењем учествовала у њима. Ова активност је имала за циљ развијање људске племенитости која се, заправо, састоји у међусобном разумевању, уважавању и поштовању туђе личности и прихватању различитости.

Поред тога, реализоване су и активности у вези са унапређењем услова за реализацију наставе у две партнерске школе. Унапређена је сарадња две школе, повећан ниво свести ученика о значају науке у образовању и о њеном утицају на свакодневни живот. Побољшане су способности ученика у погледу размене стечених знања, као и њихов ниво свести у области културних и историјских веза између два региона, као и о значају заштите животне средине, здраве исхране и спорта. Један од остварених резултата је и учешће деце са посебним потребама у одређеним пројектним активностима.

ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА ПРОЈЕКТА:

Бојовић Живорад, директор Средње мјешовите школе „17. септембар“, Жабљак

„Реализацијом ИПА пројекта „Промоцијом науке и културе спајамо људе“ школа у Жабљаку је остварила значајне бенефите на унапређењу услова за реализацију наставе, а ученици и професори школе стекли значајна знања и искуства, не само из разних предметних области, већ и у раду са дјецом са посебним потребама. Заиста, било је право задовољство видјети озарена лица и одушевљење дјеце са посебним потребама.

Ученици наше школе и њихови родитељи, били су пуни хвале за оно што је научено у току реализације пројекта, а родитељи су на више родитељских састанака и на Савјету родитеља посебно хвалили бенефите који су остварени кроз овај пројекат. Сигуран сам да је овај пројекат у значајној мјери ојачао ауторитет и улогу школе у заједници.“

Владан Пејовић, професор физике у Гимназији Краљево

„Два догађаја су оставила огроман утисак на мене током реализације пројекта „Промоција науке и културе повезује људе“: посете деци ометене у развоју у Краљеву и Бијелом Пољу и посета џамији у Новом Пазару. Радост коју смо приуштили овој деци је једно непроцењиво искуство и учврстило нашу жељу да се тој деци посвети већа пажња и укаже на проблеме са којим се свакодневно сусрећу. Такође, посета џамији у Новом Пазару је за све нас једно невероватно искуство. Као никад до сад, ова два догађаја су учврстила моје уверење да смо сви једнаки пред Богом (ма како се он звао), само су различите околности под којим смо дошли на овај свет. На томе треба инсистирати и томе учити млада покољења и овај свет би био много лепше место за живот.”

Расположиви мултимедијални материјали
материјал Опис квалитет
Фотографије Фестивал науке, рад са децом ометеном у развоју употребљиве за штампу и web
Видео прилог ЦГ/ Срб језик

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bcxz-9XHAPA&list=PL-NLt_zKq5Zmriz1GH1eTIF_zouoUXTBm&index=1

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lk1oN4HsQjA&list=PL-NLt_zKq5Zmriz1GH1eTIF_zouoUXTBm&index=2

 

 

добар