Мера 1.2: Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и грађанског друштва.

Назив пројекта:  Сарадња брише границе

Буџет:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 27,790.00 € 23,621.50
Црна Гора € 27,870.00 € 23,689.50
УКУПНО € 55,660.00 € 47,311.00

Kорисник средстава у Републици Србији: НВО “Аргумент”

Корисник средстава у Црној Гори:  НВО “Бонум”

Партнери: НВО ”Удружење грађана Буковица”, Црна Гора

                       НВО ”Жене Пљеваља”, Црна Гора

Подручје реализације:

  • Црна Гора: Сјеверо западна Црна Гора – Пљевља
  • Србија: Југозападна србија – Пријепоље

Циљна група: Људи са обе стране границе, са нагласком на омладину.

 Период реализације: 16/11/2010 – 16/09/2011

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта:

Повезивање људи, заједница и привреда, како би заједно допринели развоју међусобне сарадње уз коришћење људских, природних и економских ресурса.

Специфични циљеви пројекта:

–              Успостављање редовне саобраћајне линије између Пљеваља и Пријепоља,

–              Презентације културне баштине  два града, Пљеваља и Пријепоља,

–              Повезивање младих кроз спортске активности,

–              Јачање цивилног друштва у прекограничној области, кроз омладинско образовне кампове на теме волонтеризма, екологије, злоупотребе психоактивних супстанци, демократије, јачање омладинског предузетништва,

–              Презентација и јачање младих волонтера, успостављање волонтерских образовних и радних кампова за активно учешће у побољшању положаја младих у Пљевљима и Пријепољу,

–              Формирање волонтерских центара у Пљевљима и Пријепољу, и формирање неформалне мреже „ВОЛОНТЕРИЗАМ „.

Активности и резултати пројекта

Пројекат „Сарадња брише границе“ поново је успоставио већ добру сарадњу градова Пљеваља и Пријепоља, који се налазе на граници две суседне земље. Иако је растојање између градова само 35 км не постоји редовна аутобуска линија између њих, а сви напори и иницијативе унутар пројекта нису уродиле плодом. Пројекат је иницирао и успоставио сарадњу међу младима из основних школа „Салко Аљковић“ из Пљеваља и „Владимир Перић Валтер“ из Пријепоља, кроз организовање омладинских волонтерских кампова, различите спортске активности, културне презентације, заједнички веб сајт и две неформалне мреже невладиних организација и мрежу волонтера.

Омладински едукативни камп је организован у Пријепољу на којем је узело учешће 30 учесника са територија Пријепоља и Пљеваља. Учесници су стекли нова знања о демократији, екологији, болестима зависности, и етнологији, док је волонтерски омладински камп организован у Пљевљима уз присуство 30 младих полазника. Волонтерски камп између осталог садржао је активности чишћења одређених локација у општини Пљевља и послужио као средство за остваривање пријатељства и добрих прекограничних односа. У циљу обезбеђивања одрживости пројекта, формирани су Волонтерски центари у две општине са свим потребним документима за рад, и  са чланством од 20 особа по центру. Сврха Центара је промоција волонтеризама и његових вредности. Оно што је следило хронолошки била је, активност у којој су учествовала оба партнера, успостављање неформалне регионалне мреже „Волонтеризам“, чији су чланови 12 невладиних организација из Србије, Босне и Херцеговине и Црне Горе. Пријепоља и Пљеваља представили су  своје културне, туристичке и природне ресурсе кроз организовање културних презентација, уз присуство више од 80 особа, и покривеност догађаја, како од стране локалних и тако и од стране регионалних медија.

Сарадња међу младима из школа „Салко Аљковић“ из Пљеваља и „Владимир Перић“ је оснажена кроз заједничко организовање два спортска такмичења у шаху, кошарци, фудбалу и одбојци. У овом такмичењу је било важно учествовати, а преко 300 учесника послије догађаја није бринуло о резултатима, већ су били срећни оствареним новим пријатељствима. Додатна активност која је допринела одрживости пројекта је израда заједничког веб сајта, који је у првих 10 месеци имао више од 3000 посетилаца (www.plljevlja-prijepolje.net ).

Пројекат је показао колико су мале активности важне за успостављање добре прекограничне сарадње између локалних власти, младих, образовних и културних институција промовишући интеркултуралну, образовну, интеретничку и саобраћајну сарадњу.