Мера I.1 Повећање продуктивности и конкурентности привредних, руралних, културних и природних ресурса Програмске области

 Назив пројекта:  Пчеларство без граница

 Буџет:

  Вредност појекта ЕУ допринос
Република Србија € 163,467.14 € 138,783.60
Црна Гора € 185,173.25 € 157,212.09
УКУПНО € 348,640.39 € 295,995.69

 Корисник средстава у Републици Србији: Општина Ариље

 Корисник средстава у Црној Гори:  Савез пчеларских организација Црне Горе

 Партнери:

  • Србија: Друштво пчелара “Саво Поповић” Ариље; Асоцијација за развој Ибарске долине Краљево.
  • Црна Гора: Пчеларско удружење “Матица” Пљевља;

         Удружење пчелара “Пчелар” Бијело Поље; Удружење пчелара “Уљаник”   Беране.

 Пројекат се спроводи на територији:

  • Србија: Златиборски округ;
  • Црна Гора: Општине Пљевља, Бијело Поље и Беране.

 Циљна група:  Најмање 200 домаћинстава постојећих пчелара (600 особа), од којих ће најмање 60 домаћинстава директно побољшати конкурентност; најмање 80 чланова маргинализованих група (млади, жене, изоловано рурално становништво И етничке мањине); четири удружења пчелара у прекограничној области.

 Трајање пројекта: 03/10/2016 – 02/04/2018

Циљеви пројекта:

Општи циљеви:

  1. Ојачати подстицаје за развој малих и средњих предузећа и смањење незапослености кроз размену искустава, унапређење знања, повећање конкурентности и здравствене исправности у пчеларској производњи у пограничним подручјима Србије и Црне Горе.
  2. Осигурати допринос у повезивању људи, заједница и размене идеја у пограничном подручју Србије и Црне Горе

Специфични циљ:

Побољшана продуктивност и конкурентност руралних подручја у сектору пчеларства кроз трансфер знања, примере добре праксе и међусобне партнерске активности у складу са принципима заштите околине и здравствене исправности хране.

Активности и резултати пројекта: 

 Пројекат је усмерен на пружање стручне подршке руралном становништву у прекограничном подручју  у области пчеларства и производње здраве хране.

 Директни прекогранични контакти и размена знања између пчеларских удружења и пчелара из општина Ариље, Пљевља, Беране и Бијело Поље је остварен кроз две тродневне посете пчелара из Србие пчеларима у Црној Гори и обрнуто, као и кроз четири пчеларске изложбе. У оквиру ових посета пчелари из Србије, као искуснији, су пренели знање и искуство у производњи меда пчеларима из Црне Горе.

Пројекат је побољшао конкурентност и производњу здраве хране и успоставио “пилот тачке добре праксе” на 30 пчелињака у Србији и 34 пчелињака из општина Беране, Бијело Поље и Пљевља, одабраних путем јавног позива. Они су добили вредну опрему за побољшање конкурентности и органске лекове за производњу здравствено безбедне хране. Кампања за сигурно прскање воћа је реализована у Златиборском округу. Циљ је био едукација воћара за безбедну употребу пестицида за прскање воћа које неће имати негативан утицај на пчеларство у региону. 

Развој и имплементација стандард „Добра пчеларска пракса“ имала је за циљ да створи услове за реализацију и коришћење стандарда у пчеларству у општини Ариље и развој стандарда „Добра пчеларска пракса“ у Црној Гори. Приручник  „Добра пчеларска пракса“ са смерницама је одштампан И дистрибуиран у 2000 примерака. Пошто је ово први црногорски документ ове врсте постоји велики интерес пчелара за његов развој. Током јавне расправе организоване прије објављивања коначне верзије документа било је велико интересовање пчелара да има ову књигу у штампаном облику.

 Као резултат пројекта развијен је и документ „Добра ветеринарска пракса у пчеларству – хигијенски пакет“ у Црној Гори. Током успостављања интерне процедуре за поштовање хигијенских пакета закључено је да је, пре свега, потребно да се развије стандард “Добра ветеринарска пракса у пчеларству”, па тек онда да спроведе унутрашње процедуре са крајњим корисницима. Овај документ је од великог значаја када је у питању здравствена заштите пчела и  производња здравствено безбедне хране.  

Значајан резултат пројекта  је да је 80 представника из маргинализованих група (40 из Златиборског округа и 40 из општина Бијело Поље, Пљевља и Беране) започело пословање у производњи меда и покретању сопствене економске активности у циљу повећања социјалне укључености и смањења незапослености. Сваки од представника маргинализованих група (млади, жене, рурално становништво, и националних мањина) је добио 10 ројева са кошницама, као и 3 дана менторске подршке. Постојећи искусни пчелара из пчеларских удружења су пружили подршку новим пчеларима у виду менторства  и помоћи у примени савремених стандарда у производњи пчелињих производа.