Мера 1.2: Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и цивилног друштва

Назив пројекта: НАМА ЈЕ СТАЛО – Промоција социјалне инклузије особа са инвалидитетом и њихових породица кроз заједничке активности у Црној Гори и Србији

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта Допринос ЕУ
Република Србија € 57.467,90 € 48.841,97
Црна Гора € 64.130,45 €54.472,00
УКУПНО € 121.598,35 € 103.313,97

Корисник средстава у Републици Србији: Хуманитарна орагнизација за помоћ особама са сметњама у развоју „Дечје срце“, Београд

Партнер: Центар за социјални рад Ужице

Сарадник: Центар за социјални рад Чајетина

Корисник средстава у Црној Гори: Центар за социјални рад Никшић
Партнер: ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју – Никшић

Подручје имплементације:
• Црнa Горa: Општине Никшић, Плужине и Шавник
• Србијa: Град Ужице и општина Чајетина

Трајање пројекта: 17.10.2012. – 16.9.2013.

Циљеви пројекта: Општи циљ пројекта је да промовише социјалну инклузију особа са инвалидитетом и њихових породица кроз заједничке активности у Црној Гори и Србији. Специфични циљеви пројекта су:
• окупљање професионалаца ради заједничког учешћа у развоју и унапређењу локалних услуга за особе са сметњама у развоју и њихове породице;
• јачање капацитета и улоге локалних власти за управљање локалним услугама за особе са сметњама у развоју;
• унапређење способности особа са сметњама у развоју за учење и савладавање животних вештина.

Активности и резултати пројекта:

Прве активности пројекта су биле орјентисане на повезивање стручњака из области социјалне заштите из партнерских општина из Србије и Црне Горе. Њиховим заједничким радом су извршене анализе актуелних података о особама са сметњама у развоју са територија општина покривених пројектом. Тако је, на територији српских општина, идентификовано двоје деце са сметњама у развоју које до сада нису биле у евиденцијама локалних центара за социјални рад, а укупо 60 деце и одраслих је кроз ову активност укуључено у даље активности на Пројекту. У пројектном подручју на територији Црне Горе, спроведен је интервју у 68 породица, а на тај начин је 78 особа са сметњма у развоју укључено у даље пројектне активности. Ове уводне анализе, послужиле су и да се путем презентација, а од стране релевантних стручњака, представе реални проблеми особа ове рањиве групе и њихових породица представницима локалних самоуправа и другим важним субјектима задуженим за друштвену бригу о особама са сметањама у развоју. Такође, надлежним установама и иституцијама је, овим презентацијама, представљен оквир и могућности за њихово даље деловање у вези са унепређењем положаја особа у стању социјалне потребе и њихових породица, те дата јасна упутства и савети како би у будуће требали организовати свој рад и обезбедити укључивање ових особа у свакодневни живот локалних заједница.

Друга група активности реализована у оквиру Пројекта била је орјентисана на подизање капацитета професионалаца и волонтера укључених у рад са децом и одраслима са сметњама у развоју. Сертификовани курсеви су обучили групу од 7 професионалца који ће у будуће бити способни да своја знања и искуства пренесу на друге особе које професионално или волонтерски желе да се укључе у рад са особама из ове рањиве групе. На тај начин, у прекограничном пројектном подручју, осопособљено је више од 35 особа за стручни рад са лицима са сметњама у развоју.

Применом стручних метода рада, експерти укључени у Пројекат су са обученим лицима дефинисали генералну скалу процене способности појединих од крајњих корисника. Утврђивање индивидуалних способности, сваког од лица са сметњама у развоју, а на основу генералне скале у обзир узимају психолошки у социјалну способност особе, као и личну заитересованост, а у односу са појединачно утврђену дијагнозу менталне болести од које особа пати. На основу налаза добијених овом методом, свака породица је добила специфично упутство за даљи рад на унапређењу индивидуалних знања и способности члана своје породице са сметњом у развоју. Ова анализа је употребљена да се дефинишу и могућности и нивои учешћа појединих од крајњих корисника у активности названој Школа животних вештина.

Школе животних вештина су организоване у два наврата, а за групе од по 30 полазника из Србије и Црне Горе, уз присуство стручњака обучених током претходних пројектних активности. Пажљиво осмишљен и доследно спроведен низ активности, примерених учесницима, обухватао је најразличитије акцје у којима су учествовали сви полазници школе. Позитиван ефекат ових седмодневних радионица је више него очигледан, а позитивна искуства васпитача и родитеља, али пре свега деце која су у програмима учествовала да једва чекају ново дружење, најбољи је показатељ успешности реализације Пројекта. Рад на развоју способности деце са сметњама у развоју за самостално обављање извесних свакодневних и рутиснких радњи доприноси даљем осамостаљењу деце и повећава њихове могућности да се укуљче и постану равноправни чланови друштвених зајединца у којима живе.

Део Пројекта био је посвећен и спровођењу кампање међу грађанима прекограничног подручја о проблемима деце и одраслих са сметњама у развоју и о неопходности ангажмана свих чланова друштва у процес интеграције ових особа у живот и рад друштвене заједнице. Свеобухватана, и стручно вођена кампања је недвосмислено и у значајној мери допринела развоју свести грађана, а што ће у будуће свакако допринети већој социјализацији особа, које су због сметњи у развоју, нажалост, дуго биле изопштене из друштва.

Свесрдно посвећивање пројектног тима, а који је укључивао компетентна лица из обе партнерске државе, резултирало је професионално реализованим Пројектом. То је велики мотив и добра основа да се пројекат „Нама је стало“ и слични пројекти и даље развијају заједнички и реализују у интересу оних којима је то најпотребније.

ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА ПРОЈЕКТА:

Марија Никчевић, Васпитач – Центар за социјлани рад Никшић

„Камп „Школа животних вештина“ ми много користи, јер таквих кампова у Црној Гори немамо. Сарадња са колегама је фантастична. Дјеца су по први пут изашла из Црне Горе, по први пут се одвајају од породице са својим васпитачима, и добро је искуство како за мене, тако и за њих.“

Јелица Марић, Васпитач – Центар за социјлани рад Ужице

„Партнерство са Дечијим срце и са другим прекограничним партнерима уствари представља један логичан след. Школа животник вештина, заправо, представља драгоцену алатку која потпомаже постизање максималне социјлане укључености деце са сметњама у менталном развоју.“

Радојка Копривица, Директорица ЈУ Дневни центар за дјецу са сметњама у развоју – Никшић

„Социјална инклузија је главни циљ када је у питању подршка дјеци са сметњама у развоју. Покретање дискусије о социјланој инклузији и праћење положаја маргинализованих група је оно што орхрабрује и јача нас у увјерењу да социјална инклузија није утопијска пројекција већ интерес друштвене заједнице.“

Фотографије
  • Школа животних вештина
  • едукације
Добар(употребљиве за штампу и web)
Видео прилог ЦГ/ Срб језик

 

Добар
Аудио прилог https://www.youtube.com/watch?v=RuEjMjAhpqI Добар
Web стране корисника / секције о Пројекту http://decjesrce.rs/site/lat/projekti/245-realizovani_projekti/nama-je-stalo?limitstart=0

 

http://www.dnevnicentarnk.me/index.php?limitstart=20

 

Добар

 

 

Нижи