Мера 1.1: Повећање продуктивности и конкурентности привредних, руралних, културних и природних ресурса програмске области

Назив пројекта: Превентивне акције у сектору репродуктивног здравља – PARHS

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта Допринос ЕУ
Република Србија € 161.364,17 € 136.704,17
Црна Гора € 230.800,00 € 196.180,00
УКУПНО € 392.164,17 € 332.884,17

Корисник средстава у Републици Србији: Дом здравља Рашка
Партнери:
• Регионална развојна агенција Санџака – SEDA, Нови Пазар
• Здравствени центар Нови Пазар

Корисник средстава у Црној Гори: ЈЗУ Дом здравља за подручје општина Никшић, Шавник и Плужине
Партнери:
• Фондација за развој сјевера Црне Горе – FORS Montenegrо
• Дом здравља Беране
• Министарство здравља Црне Горе

Подручје имплементације:
• Црна Гора: Општине Беране, Никшић и Пљевља
• Србија: Општина Рашка и град Нови Пазар

Трајање пројекта: 1.8.2012. – 31.1.2014.

Циљеви пројекта: Општи циљ овог пројекта је унапређење репродуктивног здравља жена у прекограничном подручју Црне Горе и Србије. Специфични циљ пројекта је унапређење доступности и подизање свест о доступним превентивним здравственим прегледима у 5 здравствених центара, односно домова здравља у циљу раног откривање рака дојке и рака грлића материце код жена у репродуктивном добу.

Активности и резултати пројекта:

Пре и након реализације пројектних активности, вршена су истраживања о нивоу информисаности жена о потреби и значају превентивних здравствених прегледа. Истраживања су спроведена на узорку од око 1000 испитаница – жена, корисница услуга здравствених установа из пројектног подручја. Упоредна анализа степена информисаности жена на теме релевантне за област превенције обољења дојке и грлића материце, пре и након спровођења пројекта, показала су завидан пораст нивоа свести. Кампања подизања свести о потреби спровођења превентивних здравствених прегледа у пројектном подручју је спроведена посредством свих расположивих локалних и регионалних медија у прекограничном подручју.

У оквиру пројекта спроведене су обуке за особље здравствених центара о начинима приступа корисницама здравствених услуга и начинима спровођења превентивних здравствених прегледа. Обуке су евидентно унапредиле квалитет комуникације здравствених радника и корисница здравствених услуга чиме се повећао број жена које обављају превентивне прегледе.

Пројекат је обезбедио стручне обуке здравствених радника о савременим методама спровођења превентивних здравствених прегледа, како у домену дијагностике, тако и у домену третмана оболелих. На тај начин је повећана оспособљеност медицинског особља за пружање квалитетнијих услуга, чиме ће се несумњиво повећати позитивни ефекти превенције и лечења канцерогених обољења дојке и грлића материце, што ће у будућности, сасвим извесно, довести до смањења негативних последица ових врста обољења међу популацијом жена прекограничног подручја.

Спроведен је и низ едукативних програма о значају и потреби превентивних здравствених прегледа за више од 1000 жена у репродуктивној доби, као и о начинима самосталних прегледа којима се додатно може допринети што ранијем откривању болести дојке и грлића материце. Из разлога језичке баријере, посебни едукативни програми су спроведени за ромску популацију. Резултат ових едукација, у синергији са другим пројектним активностима, довео је од значајног одазива, а свакако ће имати утицај и на даље повећање броја жена које редовано обављају превентивне прегледе дојке и грлића матрице.

Захваљујући пројекту, здравствени центри и домови здравља у пројектном подручју опремљени су специјализованом опремом за спровођење превентивних здравствених прегледа дојке и грлића материце, а здравствени радници обучени за њихово коришћење. На тај начин, ове установе су у великој мери подигле своје капацитете да одговоре на захтеве корисница здравствених услуга и обезбеде им адекватан медицински третман у овој области.

У току пројекта превентивни здравствени прегледи дојке и грлића материце спроведени су код више од 8000 жена. Овај изузетан резултат је од огромног значаја за унапређење репродуктивног здравља код жена у прекограничном, пројектном покривеном подручју. На тај начин, сасвим је извесно, значајно ће се допринети смањењу броја оболелих жена у репродуктивној доби са територија општина укључених у пројекат.

ИЗЈАВЕ:

Др Веселин Булатовић, директор ЈЗУ Дом здравља Никшић

„За Дом здравља Никшић је учешће у Пројекту „PARHS – Превентивне акције у сектору репродуктивног здравља“ било веома значајно. Набављена је вриједна опрема, а љекари и медицински техничари су похађали корисне тренинге и обуке везане за превенцију, дијагнозу и лијечење карцинома грлића материце.

Посебно значајан дио пројекта је била кампања информисања жена о значају превентивних прегледа, као и сама активност организовања превентивних прегледа, будући да се веома велики број жена и даље љекару обраћа тек када је болест у поодмаклим фазама.

Прекогранична сарадња је довела до унапређења комуникације са нашим колегама из Републике Србије, размјене искустава и најбољих пракси, што је од великог значаја за наш рад.“

Др Миладин Андрић, директор Дома здравља Рашка

„Овим пројектом веома је унапређена тренутна стручна и техничка опремљеност гинеколошких одељења домова здравља у Рашки и Новом Пазару. Поред савремене опреме која је недостајала, Пројекат је допринео и унапређењу савремених знања и искустава у области превенције рака дојке и рака грлиђа материце. Са друге стране, промотивна кампања која је вођена у току Пројекта, допринела је повећању броја жена у репродуктивном животном добу које долазе на превентивне прегледе.“

Др Нада Марковић, Министарство здравља РС

„Заиста је задовољство видети пројекат у којем институције и организације из различитих домена заједнички раде на пројекту у чијем је фокусу превенција рака дојке и рака грлића материце. Ово је један одличан пример како се тимским радом могу постићи добри резултати и успешно реализовати овакви Пројекти, који су од изузетног значаја за ширу заједницу.“

Расположиви мултимедијални материјали
материјал опис квалитет
Лого пројекта само на Црногорском (ијекавица) Висок
Фотографије –          Волонтерске акције на јавним местима

–          Едукације за кориснице

–          Едукације за здравствене раднике

Висок (употребљиве за штампу и web)
Видео спотови – видео џинглови ЦГ и на Срб језик. У mpg и wmv формату. Препоручено је корисницим да ураде upload на своје YouTube канале да би могли да се евентуално embedded у неки on-line садржај Висок