Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Други позив
Уговор бр. 48-00-00079/2019-28-7 потписан 23/03/2021
Назив пројекта: Први Telecare сервис бриге о старима у Црној Гори и Србији
Специфични циљ Програма: 1.2: Јачање социјалне и културне инклузије рањивих група
Програмски резултати: 1.2.1: Боље услуге – Повећан приступ социјалним и културним услугама за рањиве/маргинализоване групе
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
213,357. 25 ЕУР 181.353,66 ЕУР

(85,00%)

Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Црна Гора:

ЈУ Дом за старе Бијело Поље

Србија:

  • Центар за социјални рад Нови Пазар

Црна Гора:

  • Општина Бијело Поље
Подручје реализације: Црна Гора: Србија:
Бијело Поље Нови Пазар
Циљне групе пројекта: 30 старих на ширем подручју општине Бијело Поље и ширем подручју општине Нови Пазар, 15 запослених у ЈУ Дом за старе Бијело Поље и Центру за социјални рад Нови Пазар.
Трајање пројекта: 1.06.2021 – 31.08.2022, 15 месеци
Општи циљ пројекта: Побољшати локалне услуге социјалне заштите на ширем подручју општине Бијело Поље и града Новог Пазара у складу са потребама корисника и локалних заједница
Специфични циљеви: Побољшати деинституционализацију ЈУ Дома за старе у Бијелом Пољу и Геронтолошког центра у Новом Пазару успостављањем прве социјалне службе Telecare у Црној Гори и Србији
Очекивани резултати Р1 – Основана и опремљена Telecare оделења у Дому за старе у Бијелом Пољу и Геронтолошком центру у Новом Пазару.

Р2 – Успостављени и обучени Telecare тимови у Бијелом Пољу и Новом Пазару.

Р3- Старији корисници обучени и едуковани како да користе ТелеЦаре уређаје.

Р4 – Успостављене услуге Telecare на нивоу од 24 сата.

Р5 -Јавна промоција припремљена и спроведена.

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

1. Оснивање оделења Telecare у ЈУ Дом за старе у Бијелом Пољу и у Геронтолошком центру у Новом Пазару

1.1 Припремне активности

1.2 Опремање оделења

1.3 Набавка техничких комуникационих уређаја, медицинске опреме и помоћних алата за побољшање нивоа самосталности у свакодневним активностима старијих особа на ширем подручју општина Бијело Поље и Нови Пазар

1.4 Набавка и инсталирање опреме

2. Обука особља

2.1. Успостављање тима за техничку помоћ у социјалним службама Telecare

2.2. Обука особља за употребу техничких комуникационих уређаја

3. Обука и едукација старијих особа о коришћењу техничких комуникационих уређаја, медицинске опреме и помоћних алата

3.1. Групни рад са старијим особама на уређајима Telecare који се користе у свакодневном животу

3.2. Индивидуални рад на терену и обука старих за ефикасну употребу Telecare уређаја у циљу побољшања њихове независности и квалитета живота

4. Успостављање 24-часовне услуге Telecare

4.1 Припремне активности

4.2 Служба дневне неге „Добро јутро, лаку ноћ“

4.3 СОС теренске посете

5. Јавна промоција пројекта

5.1. Промоција путем локалних медија у циљу подизања свести о Telecare-у  

5.2. Снимање и промоција документарног видео материјала о побољшању свакодневног живота старијих уз социјалне услуге Telecare.