Мера 1.1: Повећање продуктивности и конкурентности привредних, руралних, културних и природних ресурса програмске области

Назив пројекта: Право на живот

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта Допринос ЕУ
Република Србија € 96.101,90 € 79.101,90
Црна Гора € 95.250,00 € 80.040,00
УКУПНО € 191.351,90 € 159.141,90

Корисник средстава у Републици Србији: Општа болница Нови Пазар

Партнер: Регионална развојна агенција Санџака – SEDA, Нови Пазар

Корисник средстава у Црној Гори: ЈЗУ Општа болница Бијело Поље

Подручје имплементације:
• Црна Гора: Општинa Бијело Поље
• Србија: Град Нови Пазар

Трајање пројекта: Република Србија: 3.9.2012. – 2.12.2013; Црна Гора: 3.9.2012. – 2.9.2013.

Циљеви пројекта: Општи циљеви овог пројекта су допринос смањењу степена смртности и обољења новорођенчади у прекограничном подручју Црне Горе и Србије као и унапређење здравствене неге трудница и новорођенчади. Специфични циљ пројекта је изградња капацитета одељења неонатологије у болницама у Новом Пазару и Бијелом Пољу ради смањења смртности.

Активности и резултати пројекта:

Активности пројекта које су се односиле на успостављање тима за управљање пројектом и заједнички рад на планирању и имплементацији пројектних активности су резултирале како доследним спровођењем предвиђених мера тако и успостављањем чвршћих и дугорочних односа партнерских здравствених установа из Новог Пазара и Бијелог Поља.

Средства пројекта „Право на живот“ су била ангажована за набавку опреме за партнерске здравствене установе којима су значајно подигнути њихови технички капацитети за пружање адекватне превентивне и куративне бриге о најмлађим пацијентима и њиховим мајкама. Између осталог, болнице у Новом Пазару и Бијелом Пољу захваљујући пројекту су технички опремљеније за савремене ултразвучне апарате, респираторе, мониторе за праћење пацијената, уређајима за реанимацију и другим сталним и потрошним средствима. Набављена опрема је инсталирана на специјалистичким одељењима две партнерске установе у посебно инфраструктурно реконстурисаним просторијама. Тако су значајно побољшани услови неоходни за пружање квалитетне здрваствене бриге о трудницама и новоређенчадима.

Унапређени технички капацитети општих болница у прекограничном подручју су употпуњени и унапређењем кадровских капацитета ових установа, а кроз одржавање едукативних и саветодавних програма намењених задравственим радницима запосленим у овим али и другим установама у Црној Гори и Србији. Одржавање конференције на тему здравствене бриге о трудницама и новорођенчадима, уз пристуство еминентних стручњака из ове области из Црне Горе и Србије у којима су учешће узеле и њихове колеге из Словеније и Чешке, пружило је могућност ближег упознавања са историјатом и савременим трендовима превентивне и болничке бриге о мајкама и бебама. Сви учесници едукативних програма организованих у оквиру пројекта су безрезервно изразили задовољство врло професионално организованим садржајима који ће се несумњиво је позитивно одразити на праксу у њиховом даљем раду а тиме додатно допринети општим циљевима пројекта.

Током реализације пројекта спроведен је низ активности у вези са подизањем свести грађана а специфично родитеља новорођенчади о нужнoсти адекватне бриге и здравствене неге о трудницама, новорођенчадима и мајкама, те о конкретним начинима бриге о најмлађима. Едукативни садржаји дефинисани од стране релевантних стручњака из области неонатологије, педијатрије и гинекологије дистрибуирани су у прекограничном подручју путем свих расположивих локалних и регионалних електронских и штампаних медија, као и теренским акцијама промотера. Ниво свести и теоретских и практичних знања ће значајно допринети заједничким напорима целог друштва у пројектном подручју да се смањи број оболелих и смртност код новорођенчади и мајки.

Ангажовањем спољног консултанта који је извршио евалуацију спроведених пројектних активности закључено је да су партнерске институције у прекограничном подручју изградиле завидне капацитете не само у сврху даљег унапређеног рада у области здравствене неге трудница, новорођенчати и мајки, већ и у домену ефикасног управљања пројектима значајне финансијске вредности. Ови капацитети ће свакако у будућности бити искоришћени како би се додатно допринело техничком и кадровском унапређењу здравствених установа у прекограничном подручју а ради успостављања вишег нивоа услуга грађанима свих узраста.

ИЗЈАВЕ:

Ибрахим Хасковић, помоћник директора ЈЗУ Општа болница Бијело Поље

„Ово је један од примера који треба да слједе и друге здравствене установе из Србије и Црне Горе, и да учестују у развоју будућих апликација и да их буде што више, да би унприједили здравствену заштиту наших пацијента.“

Др Мирсад Ђерлек, директор ЗЦ Нови Пазар

„Неонатолошко одељење ће унапредити здравствеу заштиту деце која се рађају овде и њихових мајки, што је од изузетног значаја јер ово породилиште и ово одељење спада у првих четири у Србији, а дужност менаџмента је да обезбеди што боље услове.

Друга важна ствар овог Пројекта је да се његовом реализацијом стичу референце за реализацију наредних пројеката финансираних средствима ЕУ. Који ће још више допринети унапређењу здравствене заштите у нашој болници.“

Др Суада Малићевић, педијатар – неонатолог Опште болнице Нови Пазар

„Едукативни материјали које смо припремили у оквиру Пројекта су замишљени да дају основне смернице које се иначе пружају пацијентима кроз наш рад. Израђени су летци из области неонатологије, који говоре о најчешћим проблемима код новорођенчади, а на питања која нас родитељи и најчешће питају дају концизне одговоре.“

Др Наџиб Нумановић, начелник гинеколошко-акушерског одељења Опште болнице у Новом Пазару

„Циљ гинеколога је да се трудноћа испрати од зачећа до порођаја и да буде што мање компликација у току трудноће. Циљ је и да се пацијенткиње навикну на редовне контроле, да се порођај одвија нормално и да се роди здрава бебица, што је циљ свих нас.“

Расположиви мултимедијални материјали
материјал опис квалитет
Лого пројекта   Висок
Фотографије –          Конференција

–          Рад са бебама

Средњи
Видео спотови – видео џинглови YouTube:

 

Висок