Мера I.2 – Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и цивилног друштва.

 Назив пројекта:  Подршка инклузивном образовању и оспособљављању за свакодневни живот деце и омладине са сметњама у развоју у Црној Гори и Србији

Буџет:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 128,479.18 € 107,914.18
Црна Гора € 144,963.6 € 116,942.14
УКУПНО € 273,442.78 € 224,856.32

 Корисник средстава у Републици Србији: Основна школа „Димитрије Туцовић“ Чајетина

 Корисник средстава у Црној Гори : ЈУ Центар за дневни боравак дјеце са сметњама у развоју и одраслих лица са инвалидитетом, Пљевља

 Партнери: Удружење грађана „Златиборски круг“ Чајетина и Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић“ Ужице, Србија  

ЈУ Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју Беране и Гимнзија „Танасије Пејатовић“ Пљевља, Црна Гора

Повезана институција: Асоцијација родитеља дјеце са сметњама у развоју „Зрачак наде“ Пљевља

 Пројекат се спроводи на територији:

  • Република Србија: општина Чајетина и град Ужице
  • Црна Гора: општине Пљевља и Беране

Циљне групе:  7 школа, 2 НВО, 3 дневна центра, 2 предшколске установе, деца и омладина са сметњама у развоју, њихови родитељи, деца без сметњи, наставници и стручњаци из ових институција из Чајетине, Ужица, Пљевља и Берана.

Трајање пројекта: 17/10/2016 – 16/01/2018

Циљеви пројекта:

Општи циљ:  Побољшање социјане укључености и квалитета живота деце и младих са инвалидитетом у Црној Гори и Србији кроз развој сарадње у прекограничној регији и употребу и размену људских ресурса и достигнућа.

Специфични циљ: Пружање вишег нивоа приступа квалитетном образовању и стицању вештина потерних за свакодневни живот деце и младих са сметњама у развоју у прекограничном подручју Србије и Црне Горе, користећи помоћне технологије кроз успостављање прекограничне сарадње, развој техничких и људских ресурса и подршке вршњака.

 Активности и резултати пројекта

Инклузивно образовање и примена метода асистивне технологија као новина у систему образовања за децу и омладину са сметњама у развоју је постало веома важно  у пограничном подручју. Овај пројекат је обезбедио виши ниво приступа квалитетном образовању и стицању вештина неопходних за свакодневни живот за децу и младе са сметњама у развоју у Црној Гори и Србији (Пљевља, Беране, Чајетина и Ужице).

У оквиру пројекта основана су два Центра за асистивну технологију и опремљени са 242 комада опреме и шест специјализованих софтвера: шест специјализованих софтвера за едукацију у следећим областима: математика, рачунарска писменост, језичке вежбе, животне вештине , цртање који су 62 дце и омладине са сметњама у развоји користили  током рализације пројекта; четири Волонтерска центра су успостављена и била оперативан током трајања пројекта који су омогућили додатни степен социјализације младих и деце ометене у развоју кроз заједничке реализације активности са 82 обучених волонтера (вршњака) кроз  различите заједничке активности; 374 особе (наставници, стручњаци, ДМСР, родитељи и запослени у партнерским институцијама) су обучене у области примене асистивне технологије. Одржан је камп за 70-оро деце и младих са сметњама у развоју из прекограничне области који је био прилика за успостављање нових познанстава кроз активно дружење и сарадњу.. Кроз организоване радионице (уметност, глума, спорт, коришћење асистивне технологије) су имали прилику да стекну нова знања и да се додатно мотивишу да буду равноправни чланови њихових заједница и друштва у целини.

Поред тога припремљене су три студије о примени асистивне технологије: емпиријска студија у Црној Гори, Студија за израду промене политика у законодавству у пракси и примени асиствних технологија и свеобухватну студију о иновацијама у асистивној технологији у Србији, као и један програм обуке у асистивној технологији који је акредитован.

Тродневна Регионална конференција за коришћење асистивне  технологије у образовању и социјалној и дечијој заштити је организована за 50 учесника из Црне Горе, Републике Српске, Босне и Херцеговине и Србије. На конференцији је наглашена потреба да се уложе додатни напори за развој социјалних услуга које треба да подрже породице и децу и њихово укључивање у образовни систем и живот у заједници.

Организована су четири округла стола са 106 учесника са циљем да се повећа ниво свести о  потребама становништва  прекограничне области у погледу социјалне инклузије деце и младих са сметњама у развоју и циљева и достигнућа целокупног пројекта, како би се обезбедио виши ниво приступа квалитетном образовању и вештинама потребним за свакодневни живот деце и младих који користе асистивне технологије кроз успостављање прекограничне сарадње, развоја техничких и људских ресурса и вршњачке подршке. Округли столови су организовани са заједничком поруком АСИСТИВНА ТЕХНОЛОГИЈА – ЖИВОТ БЕЗ ГРАНИЦА.