Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Први позив за достављање предлога пројеката
Број апликације: 41-2
Назив пројекта: Повећање могућности запошљавања, мобилности и запошљавања у области здравственог и бањског туризма одмаралишта са 5*у Врњачкој Бањи и на Жабљаку
Специфични циљ Програма: 1.1: Унапређење запошљивости радне снаге и повећање могућности запошљавања
Програмски резултати: 1: Нова знања, вештине и  стручност
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
285.660,00 242.811,00

85,00%

Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Општина Врњачка Бања Србија:

  • /

Црна Гора:

  • Туристичка организација Жабљак
Подручје реализације: Србија: Црна Гора:
Врњачка Бања Жабљак, Црна Гора
Циљне групе пројекта:
  • 100 незапослених
  • туристичке и сличне средње школе (4)
  • 10 спа и лечилишта
  • 20 произвођача хране високе додатне вредности
  • 30 МСП у ланцу вредности
  • 2 агенције за запошљавање
  • 2 локалне самоуправе
Трајање пројекта: 31/12/2018. (18 месеци)

ОТКАЗАН (01/11/2019)

Општи циљ пројекта: Подстицање запошљавања, и прекограничне могућности за запошљавање у области туризма
Специфични циљеви: СО1: Подстицање запошљавања, и прекограничне могућности за запошљавање у области здравства и спа  туризма у  Врњачкој Бањи и на  Жабљаку;

СО2: Повећање запошљивости у области  производње и прераде хране високе додатне вредности (органске, традиционалне технологије, хране са географским пореклом) за  здравствена и бањска одмаралишта са 5 * у Врњачкој Бањи и Жабљаку

Очекивани резултати : Р1: Повећане могућности запошљавања и мобилност у сектору бањског и здравственог туризма у Врњачкој Бањи и Жабљаку за 100 особа у 10 здравствених и бањских центара

Р2: Повећана запошљивост у ланцу производње и прераде хране високе додатне вредности за здравствена и бањска одмаралишта са 5 * у Врњачкој Бањи и Жабљаку (50 особа запослено у маилм и средњим предузећима,  код 20  произвођача који негују органске, традиционалне технологије специфичног географског порекла и код 30 других у ланцу)

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

ВП1: Мапирање ресурса за стварање радних места (студије о ресурсима) у области здравства и спа туризма са 5 * у региону;

ВП2: Подизање свести о могућностима запошљавања у  спа и велнес туристичком ланцу са 5 *  (кампање, догађаји, медији, друштвене мреже, штампа …);

ВП3: Подршка образовања младих припадника угрожених група из руралних подручја за  спа одмаралишта и лечилишта са 5 * (школе и стажирања …);

ВП4: Подршка најперспективнијим непрофитним организацијама у области  бањског и здравственог туризма у Врњачкој Бањи и Жабљаку (школе, удружења, институти);

ВП5: Едукација послодаваца о томе како дефинисати и промовисати њихове захтеве за  стицање знањима, вештинама и стручности запослених и како организирати праксу младих;

ВП6: Управљање пројектом, информације и промоција, видљивост и извештавање.