Мера 1.2: Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и цивилног друштва

Назив пројекта: Заједно је лепо-љепше

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта Допринос ЕУ
Република Србија € 54.611,01 € 46.419,35
Црна Гора € 69.834,04 € 59.358,93
УКУПНО € 124.445,05 € 105.778,28

Корисник средстава у Републици Србији: Основна школа „Десанка Максимовић“, Нови Пазар
Партнер: Канцеларија за младе Града Нови Пазар

Корисник средстава у Црној Гори: Основна школа „Шукрија Међедовић“, Годијево, Бијело Поље
Партнер: Општина Бијело Поље

Подручје имплементације:
• Црнa Горa: Општина Бијело Поље
• Србијa: Град Нови Пазар

Трајање пројекта: Република Србија: 10.10.2012. – 9.8.2013.; Црна Гора: 10.9.2012. – 9.7.2013.

Циљеви пројекта: Општи циљ пројекта је промоција развоја деце кроз организацију интерактивних ваннаставних активности међунационалних сусрета међу вршњацима који ће допринети заједничком учењу и потпунијим вредностима и физичком развоју основних школа. Специфични циљеви пројекта су:
• Кроз интерактиван рад дати могућност ученицима да продубе своја знања и прошире сопствени хоризонт на пољу животних способности;
• Кроз социјализацију са ученицима из других држава омогућити им да развијају дух добросуседских односа;
• Разумевање културних особености људи који живе у овом поднебљу са циљем развоја међуетничке усклађености и толеранције.

Активности и резултати пројекта:

Прва активност пројекта „Заједно је лепо-љепше“ је била опремање две партнерске школе савременим наставним средствима и училима. Информатички уређаји и опрема за инсталацију интернета, видео и аудио опрема дају основу за развој наставних и ваннаставних активности у школама у складу са актуелним трендовима у најразвјеним земљама. Нова учила и друга опрема омогућила је увођење нових програма рада значајно прилагођенијим деци и наставном особљу. Спортска опрема, коју је пројекат обезбедио, омогућио је спровођење, за ове школе нових спортских садржаја вишеструко корисних за квалитетан раст и развој ученика.

Наставници школа у директној сарадњи, осмислили су план и програм радионица који је, у наредном десетомесечном периоду спроведен у групама од по 10 ученика.

Радионице на тему предрасуда и дискриминације, наставно особље је спровело у 6 етапа. По две су спроведене у обе школе одвојено, а трећа и последња шеста радионица су одржане заједнички, у току посета организованих у Годијеву, односно Новом Пазару. Последњу радионицу су водили сами ученици. Активисти Канцеларије за младе из Новог Пазара организовали су за ученике тест знања о борби против предрасуда и доделили им сертификате вршњачких едукатора. Млади предавачи су потом спровели панел дискусију и поделили своја знања и вештине са својим вршњацима са сметњама у развоју на ову важну тему.

На исти начин, ученици друге групе, задужене за едукацију на тему злоупотребе психоактивних супстанци, су се уз помоћ својих наставика обучили да своја знања пренесу на своје вршњаке. Овај проблем, на жалост све више распрострањен, је обрађен и пронађени су начини његовог решавања, кроз по две радионице у обе парнерске школе одвојено, а током узајамних посета другара из Годијева и Новог Пазара одржане су још две заједничке радионице. Млади предавачи су, после положеног теста, заслужено добили сертификате вршњачких едукатора. У ову сврху, млади едукатори су припремили и одговарајућу едукативну брошуру коју су поделили деци у својим школама.

Тема дечијих права је такође обрађена на исти начин током пројекта. Осим што су ученици научили пуно о овом важном питању, другари из Новог Пазара су, на основу свог искуства, помогли вршњацима из Годијева да у својој школи формирају ђачки парламент. Тако су се створили сви услови да се деца која иду у обе школе, на организован и ефикасан начин боре за своје идеје и организовано остваре своја заједничка права.

Посебне групе ученика из Годијева и Новог Пазара обучене су од стране својих наставника, а затим су своја знања пренели и својим вршњацима и на тему заразних болести које се преносе сексуалним путем, као што је сида.

Занимљива и актуелна тема екологије и заштите животне средине је међу ученицима била обрађена кроз организацију еколошких секција. Знања, вештине и конкретне акције спроводиле су се одовијено у обе школе, а током обостраних посета, вршњаци су заједнички „засукали рукаве“ и уредили зелене површине око својих школа – садили дрвеће и цвеће, поставили нове корпе за отпатке, а посебно су се потрудили да из своје околине склоне одрасле који пуше и направили им посебне пушачке кабине.

И у Годијеву и у Новом Пазару су формирани клубови младих историчара. Ученици истраживачи су, заједно са својим наставницима, али и особљем локалних музеја прикупили историјску грађу која говори о баштини својих предака.

Ученици из свих тематских клубова, са свим другим другарима, су током последњег заједничког боравка у Годијеву, организовали и Фестивал креативности у Дому културе у Бијелом Пољу, а убрзо затим, исти Фестивал ученици су организовали и у Новом Пазару. На фестивалима су својим суграђанима који раде у јавним установама представили колико пуно су научили и колико су важни за развој свог града.

Током посета једни другима, ученици су били смештени у породичним кућама својих другара домаћина. Свој боравак у другој средини, уз помоћ пројекта, ученици су максимално искорити могућност да посете и упознају се са природним лепотама и културно-историјским наслеђем краја у ком живи њихов друг домаћин. Овај начин боравка им је додатно приближио обичаје и навике вршњака и њихових породица из других средина, оплеменио њихова знања и научио их да се још више труде да разумеју и поштују друге културе.

ИЗЈАВЕ:

Решад Сијарић, Директор ОШ „Шукрија Међедовић“, Годијево

„Драго нам је што смо у прилици да угостимо наше колеге из Новог Пазара и размијенимо искуства са њима. Мислим да имамо једни другима шта да покажемо, научимо и пренесемо искуства. Желим овом приликом да истакнем да нам је приликом учешћа на конкурсу за добијање бесповратних средстава преко ИПА фонда несебичну подршку пружила локална управа и Министарство просвјете и спорта.“

Мунир Шаботић, Директор ОШ „Десанка Максимовић“, Нови Пазар

„Сигуран сам да ћемо остварити једну трајну сарадњу и мимо овог пројекта. Иначе, између Новог Пазара и Бијелог Поља постоје родбинске везе, па је пријатељство ових школа и у том правцу добар потез.“