Мера I.1: Унапређење продуктивности и компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса

Назив пројекта: Заједно за природу

Budžet:

  Вредност пројекта EУ допринос
Република Србија € 124,280.00 € 105,464.00
Црна Гора € 148,720.00 € 125,720.00
УКУПНО € 273,000.00 € 231,184.00

Kорисник средстава у Републици Србији: ЈKП “Чистоћа” Kраљево

Kорисник средстава у Црној Гори:   НВО ФОРС Монтенегро, Никшић

Партнери: Kомунална полиција Општине Никшић, Агенција за заштиту животне средине Никшић

Подручје реализације:

  • Црна Гора: Општине Беране, Никшић и Пљевља
  • Србија: Општина Kраљево

Циљне групе: Грађани општина Kраљево, Никшић, Беране и Пљевља, који живе у близини илегалних депонија. Око 10.000 људи из циљаних општина који ће бити укљућени у пројектне активности.

Период реализације: 16/11/2010 – 16/02/2012

Циљеви пројекта: Општи циљ пројекта: Дати допринос заштити животне средине уклањањем дивљих депонија, успостављање система мониторинга и подизањем свести људи о правилном одлагању отпада.

Специфични циљеви пројекта су:

1)  Успостављање одрживог модела заштите животне средине уклањањем 12 илегалних депонија (најмање 50 тона смећа), и успостављање 6 система мониторинга за заштиту подручја у периоду од 12 месеци;

2) Обезбедити услове за промене у навикама локалног становништва у 4 циљане општине кроз подизање свести о правилном одлагању отпада у периоду од 12 месеци.

Активности и резултати пројекта:

Завршетком активности, пројекат је допринео заштити животне средине, на основу свог општег циља. Пројекат је остварио предвиђене резултате спровођењем активности у оквиру два прваца: први који је обухватао активности које су се односиле на успостављање одрживог модела заштите животне средине уклањањем 12 илегалних депонија и успостављањем 6 мониторинг система за заштиту подручја у вредности од 24.996 евра, други правац укључивао је активности у вези мењања навика локалног становништва у 4 циљне општине кроз подизање свести о правилном одлагању отпада.

У оквиру пројекта, очишћено је 12 нелегалне депонија, а на 6 локација у Црној Гори, набављена је и инсталирана опрема за видео надзор у циљу обезбеђивања одрживе заштите најугроженијих локација. На 12 дивљих депонија, у обе земље, укупно је прикупљено и очишћено 241.398 тона смећа. У оквиру активности „Пошумљавање и успостављање зелених површина за одмор“ корисници гранта инсталирали су заштитне ограде на 6 локација где су биле нелегалне депонија; набавили опрему за паркове за 6 локација у Црној Гори; обезбедили 30 контејнера у Србији и 46 контејнера за локације у Црној Гори. У Републици Србији извршена је набавка два возила за унапређење и развој мониторинга животне средине, вредности 16.148 евра.

Kампања „Заједно за природу“ подигла је ниво свести и сензибилности становништва обе земље о значају заштите животне средине. У оквиру кампање реализоване су 4 конференције за штампу, израђен је и емитован ТВ спот, снимљена и емитована два радио спота, креирано и подијељено 7000 брошура са општим информацијама о заштити животне средине и селективном сакупљања отпада, информативни летци о казненој политици у области заштите животне средине у Србији и Црној Гори, одштампано је 3.000 промотивних постера и 1.000 мајица, извршена реклама путем изнајмљивања 29 билборда, ТВ и радио емисија. Током кампање, осим дељења општих информација о заштити животне средине, промовисани су бројеви телефона општинских оделења  за заштиту животне средине.

На почетку и на крају пројекта реализована је анкета (1.216 грађана анкетирано у Црној Гори и Србији) која је показала повећање нивоа свести становништва о правилном одлагању отпада, казненој политици, институцијама надлежним за заштиту животне средине, али је такође и показала да још увијек има простора за побољшања у овом сектору.