Мера 1.2: Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и грађанског друштва.

 Назив пројекта: Заједно за наше породице – успостављање саветовалишта за породицу у Србији и Црној Гори

 Буџет:

  Вредност пројекта EУ допринос
Република Србија € 97,545.59 € 80,013.59
Црна Гора:   € 100,927.65 € 85,788.5
УКУПНО € 198,473.24 € 165,802.09

Kорисник средстава у Републици Србији: Центар за социјални рад Ужице

Kорисник средстава у Црној Гори: Центар за социјални рад  за општине Никшић, Плужине и Шавник

 Подручје реализације:

 Црна Гора:  Никшић, Плужине и Шавник

Србија: Општина  Ужице

Циљна група: 328 породица као корисници саветодавних услуга (породица са поремећеним породичним односима/проблемима после развода/  ЛГБТ члановима/са децом која имају поремећаје у понашању или менталне поремећаја /с чланом са инвалидитетом); 203 лица (родитељи који желе да побољшају педагошке/образовне компетенције/жртаве насиља или злостављања/починилаца насиља и насилник/деца и млади са различитим психичким проблемима/изазовима); 2000 деце и младих од 12 до 18 год. која похађају основну и средњу школу; 2 даваоцa услуга у заједници (Центар за социјални рад Ужице и Центра за социјални рад Никшић, Плужине и Шавник, 15 запослених); 2 локалне управе (Општина Ужице и Никшић); 2 НВО које се баве угроженим групама (30 особа).

Период реализације: 17/10/2016 – 16/04/2018

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта: Дат допринoс унапређењу социјалне инклузије рањивих група кроз заједничке активности у Црној Гори и Србији.

Специфични циљеви пројекта:

1) Успостављање и побољшање услуга у локалној заједници базираних на угрожене групе у региону – Саветовалишта за породицу;

2) Окупљање и јачање капацитета професионалаца ради заједничког учешћа у реализацији услуга у заједници за угрожене групе – Регионално саветовалиште за породицу;

3) Промовисање ефикасног коришћења ресурса кроз партнерства различитих актера укључених у пружање подршке угроженим групама у региону.

 Активности и резултати пројекта:

 Локалне заједнице у општинама Никшић, Плужине и Шавник оствариће користи кроз овај пројекат јер добијају нову услугу на нивоу заједнице за угрожене категорије грађана а то је Саветовалиште за породице. У Ужицу, кроз овај пројекат, служба за саветовање је побољшана. Услуга је сада доступна за већу групу корисника. Поред тога, побољшана је и методологија рада. Саветовалиште за породицу је, кроз пројекат, добило регионални карактер и на располагању је грађанима девет општина у Златиборском округу (Ужице, Пожега, Чајетина, Ариље, Косјерић, Бајина Башта, Пријепоље, Прибој, Нова Варош).

Кроз различите типове индивидуалног и породичног саветовања Саветовалиште у Никшићу опслужује 115 клијената. Већина корисника Саветовалишта, центар у Никшићу посјећују због различитих проблема са којима се сусрећу, а ти проблеми углавном обухватају потешкоће појединаца, партнера, родитеља и/или општег функционисања породице. Особе укључене у Саветовалишту у Никшићу реализовале су 320 сесије током пројекта: 144 индивидуалне саветодавне сесије; 96 партнерских саветовања и 80 породичних сесија.

У оквиру пројекта, програм обуке под називом „Оснивање, организација и координација саветовалишта социјалних услуга за породицу“ је успостављен и одобрен од стране Комисије за акредитацију.

Изградња капацитета професионалаца обухватала је спровођење обука тренера за успостављање капацитета за даљи пренос знања која се односе на починиоце насиља у породици са 31 учесником и ЛГБТ особама и њиховим породицама са 32 учесника у Никшићу и Ужицу.

Током реализације пројекта, обезбеђена је подршка за отварање великог броја  услуга на локалном и регионалном нивоу и усвајање акционих планова за унапређење социјалних услуга у Регионалним саветодавалиштима за породицу у Србији и Црној Гори. Кроз обуку “Успостављање одрживе услуге саветовања и саветодавног рада“ реализовану од стране професионалаца из Центра за социјални рад Ужице, 15 стручњака из Црне Горе стекло је теоретско знање и практична упутства о оснивању саветовалишта за породицу. На нивоу политике, оба подносиоца пројекта наставила су са радом на развоју мера за превенцију насиља, злостављања, нетолеранције и социјалне искључености. Организован је камп за волонтере на ком је 32 младих обучено о ненасилној – асертивној комуникацији и превенцији насиља. Они су сада вршњачки едукатори који стечена знања деле са својим вршњацима. Ненасилна – асертивна комуникација и превенција насиља су уведене у неколико школа у Ужицу и Никшићу. У Ужицу је у програм вршњачке едукације укључено 1104 деце и омладине, док је у Црној Гори 1030 ученика узело учешћа у програму.