Назив пројекта: Заједно до циља
Буџет пројекта: € 130.789,00
Корисник средстава у Републици Србији: Центар за социјални рад Пријепоље
Корисник средстава у Црној Гори: ЈУ Центар за социјални рад за општине Бијело Поље и Мојковац
Партнер: Општина Бијело Поље
Подручје имплементације:
• Црнa Горa: Општине Бијело Поље
• Србијa: Општина Пријепоље
Трајање пројекта: 27.10.2012. – 26.10.2013.
Циљеви пројекта: Општи циљ пројекта је оснаживање професионалне сарадње у пограничном подручју ради унапређења квалитета живота деце са асоцијалним понашањем и младих у сукобу са законом у локалној заједници. Специфични циљ пројекта је креирати професионалне и техничке предуслове за повећану интеграцију деце асоцијалног понашања и младих у сукобу са законом у локалану заједницу.
Активности и резултати пројекта:
Проблем социјалне интеграције деце и младих поремећеног социјалног понашања и који су у сукобу са законом је на жалост заступљен у прекограничном подручју па је пројекат као прву активност спровео окупљање представника свих локалних институција које имају директне или индиректне везе са овом проблематиком. Наиме социјални радници, психолози, специјални педагози, правници и други специјалисти из Бијелог Поља и Пријепоља су прошли интезивне семинаре и тренинге на којима су значајно подигли ниво знања на тему помоћи деци и младима са поремећајем понашања у друштву. У тим семинарима полазници су имали прилику и да размене сопствена искуства у раду на овом пољу као и да се упознају са примерима добрих пракси у другим срединама у вези са начинима ефикасног решавања ових проблема.
Делегације из Бијелог Поља и Пријепоља састављене од представника центара за социјални рад, локалних самоуправа и локалних судских јединица тј. оних који су у најужој вези са проблематиком асоцијалног понашања код деце и младих, захваљујући пројекту су учествовали у студијској посети Берлину. Ова студијска посета им је омогућила да се упознају са савременом праксом Европске уније у превенцији и раду са децом и младима која су у сукобу са законом. Осим што су се додатно упознали са законским и институционалним оквирима ЕУ у овом пољу, упознали су се и са практичним решењима у појединим локалним заједницама када је у питању вођење појединачних случајева деце и младих асоцијалног понашања и у сукобу са законом. Многи модели и методе рада колега из Немачке ће бити увршетено у праксу надлежних у Србији и Црној Гори у општинама које покрива пројекат. Примери добре праксе ће дати значајан допринос у решавању ових проблема у локалним заједницама и повећати ефикасност процеса интеграције деце и младих са поремећајима у социјалном понашању у редовне друштвене токове.
Нова знања и искуства, релевантни субјекти из локалних заједница из Бијелог Поља и Пријепоља су током округлих столова организованих у овим општинама имали прилику да кроз дискусије ускладе са националним институционалним и законским оквирима. Уз присуство експерата из области деликвенције деце и младих, локалних актера одговорних за превенцију и рад са децом и младима у сукобу са законом, радне групе су израдиле одговарајуће протоколе о сарадњи појединих институција чиме је утврђен модел рада и унапређена ефикасност рада у решавању проблема малолетничке деликвенције а у оквирима националне законске регулативе у Србији, односно Црној Гори.
Осим дефинисања оквира за рад професионалаца са децом и младима у сукобу са законом, пројекат је посебну пажњу посветио управо крајњим корисницима. Наиме за групу од по 20 девојчица и дечака из Бијелог Поља и Пријепоља а који су у евиденцији локалних центара за социјални рад са поремећајима у социјалном понашању организована су два петодневна кампа – по један у Црној Гори и Србији. Едукативне радионице, спортски и низ забавних садржаја под називом „Ми то можемо“ учесницима кампа су омогућили да стекну подршку у виду нових знања и искустава којима ће допринети сопственој интеграцији у оквиру своје локалне заједнице и тиме допринети примени здравих стилова живота. Деца и млади који су учествовали у камповима су махом из породица слабијег економског стања и многи од њих су по први пут били у прилици да се упознају са природним лепотама и богатим културно-историјским наслеђем средина као што су Сутоморе и планина Тара где су кампови били организовани.
Осим кампова пројектни тим је организовао и по један једнодневни излет деце са поремаћајем у друштвеном понашању у Србији и Црној Гори. Током ових путовања деца и млади, различитих узраста, различитих етничких припадности, укључујући и Роме, упознали су се са лепотама Мокре Горе, Дрвенграда и возили се Шарганском осмицом. Деца из Црне Горе су обишла и Меморијални центар „4. децембар“, католичку цркву и џамију у Пријепољу као и Манастир Милешева. Деца из Србије су уживала у лепотама Националног парка Биоградска Гора и културно историјским споменицима у граду Колашину а посетили су и цркву Светог Петра и џамију као и Завичајни музеј у Бијелом Пољу.
Полазници кампова и учесници излета су изразили најискреније задовољство сазнањима и искуством које су понели са собом током ових путовања.
Професионални приступ решавању проблема малолетничке деликвенције, у наширем смислу употпуњен је и активностима усмереним на породице деце проблематичног социјалног понашања. У оквиру пројекта су тако организовани посебни едукативни семинари и радионице за родитеље деце у сукобу са законом. „Родитељство и стилови едукације“ и „Школа за родитеље“ су семинари који су у великој мери помогли родитељима да дају пуну и праву подршку својој деци и помогну им да се укључе у нормалан живот у локалним друштвеним заједницама. Приметна је била искерена посвећеност и жеља родитеља да дају све од себе и истрају у процесу реинтеграције своје деце.
Заначајан резултат пројекта а остварен у блиској сарадњи са локалним самоуправама у Бијелом Пољу и Пријепољу, је и тај да су инфраструктурно и технички опремљени дневни центри за боравак деце у сукобу са законом. Осим тога, експертски тимови су израдили и одоговарајуће програмске пакете који дају методолошку основу и инструкције за свакодневни рад центара. Дневни центри ће дати додатни допринос одрживости резултата које је пројекат остварио јер ће дати основу за даљи рад локалних стручњака са децом и младима којима је помоћ потребна. У дневним центрима деца ће имати могућност да се баве едукативним, креативним и забавним активностима којима ће проширивати своја знања и способности а која ће им свакако бити од велике користи у животу и раду.
Све споменуте пројектне активности и резултати су континуирано представљани јавности путем координисаних активности пројектног тима. На тај начин је допринето повећању свести локалних заједница и потреби њиховог активног учешћа у процесима интеграције деце са проблемима у друштвеном понашању у редован живот а што је једно од кључних вредности које свака локална заједница заједничким напорима треба да успостави и брине се о њима. Електронски и штампани медији, јавни скупови и промоције о овим проблемима информисале су значајан број грађана прекограничног подручја.
ИЗЈАВЕ:
Наил Кајевић, директор Центра за социјални рад Пријепоље
„Ми смо са колегама из Центра за социјални рад за општине Бијело Поље и Мојковац показали способност и апсорбовали бесповратна средства из европских фондова за промовисање добросуседских односа, побољшали стабилност и сарадњу професионалаца у раду са децом и младима у сукобу са законом, а самим тим дали свој допринос даљој интеграцији ових региона у Европску унију.“
Злата Лукач, директор ЈУ Центар за социјални рад за општине Бијело Поље и Мојковац
„Циљ овог пројекта је повећање сарадње професионалаца, обучених стручњака у раду са дјецом и младима у сукобу са законом у пограничном подручју у циљу рјешавања проблема везаних за одрастање и понашање дјеце и младих, као и подизању нивоа капацитета стручњака који раде са категоријом дјеце и младих у сукобу са законом, повећање капацитета и подизање васпитних компетенција родитеља као и размјени искустава о постојећој законској регулативи.“