Преглед пројекта

Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Други позив
Уговор бр. 48-00-00079/2019-28-4 потписан 22/12/2020
Назив пројекта: Заједничком акцијом до боље услуге
Специфични циљ Програма: 1.2: Јачање социјалне и културне инклузије рањивих група
Програмски резултати: 1.2.1: Боље услуге – Повећан приступ социјалним и културним услугама за рањиве/маргинализоване групе
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
271.941,89 ЕУР 230.957,89 ЕУР

(85,00%)

Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Црна Гора:

ЈУ Центар за дјецу и младе са сметњама у развоју „Тиса“, Бијело Поље

Србија:

Удружење за помоћ ментално недовољно развијених особа Тахир Таса Делић, Нови Пазар

Подручје реализације: Црна Гора: Србија:
Бијело Поље Нови Пазар
Циљне групе пројекта:
  •  Деца и омладина са инвалидитетом корисници услуга Центра „Тиса“ у Бијелом Пољу – 29
  • Деца, омладина и особе старије од 27 година са инвалидитетом корисници услуга у дневном боравку у Новом Пазару – 60
  • Деца, омладина и особе старије од 27 година са инвалидитетом које ће постати корисници новоуведених услуга мобилних јединица у Бијелом Пољу и Новом Пазару – 55
  • Радници из дневних центара у Бијелом Пољу и Новом Пазару – 30
  • Чланови породица деце, омладине и 27+ особа са инвалидитетом – 576
  • Припадници институција/невладиних организација које се баве проблемима деце, омладине и 27+ особа са инвалидитетом из Бијелог Поља и Новог Пазара – 10
Трајање пројекта: 01.06.2021. – 30.05.2023. (24 месецa)
Општи циљ пројекта: Допринети побољшању квалитета живота особа са инвалидитетом унапређивањем приступа услугама социјане заштите
Специфични циљеви: Побољшати услуге социјалне заштите деце, омладине и 27+ особа са инвалидитетом у Бијелом Пољу и Новом Пазару јачањем капацитета и увођењем нових услуга у дневним центрима кроз прекограничну сарадњу и размену знања
Очекивани резултати 1. Побољшани капацитети дневних центара у Бијелом Пољу и Новом Пазару

2. Побољшанe/проширене услуге дневних центара у Бијелом Пољу и Новом Пазару

3. Повећана сарадња са невладиним организацијама и капацитети невладиних организација повећани

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

А1.1 Организација Неурофидбек и Биофидбек  обуке за особље два центра

А1.2 Набавка потребне опреме за нове услуге

А2.1 Увођење нове услуге за особе старије од 27 година у Центру Тиса Бијело Поље

А2.2 Увођење две окупационе радионице у Центру НП, декупаж радионице и производња свећа

А2.3 Увођење психосоцијалне подршке члановима породице  (физичка и онлајн)

А2.4 Увођење третмана Неурофидбек и Биофидбек 

А2.5 Организација заједничких кампова у Црној Гори и Србији

А2.6 Увођење мобилних јединица за теренску подршку на сеоском подручју

А2.7 Изложбе уметничких дела насталих током кампова

А3.1 Успостављање заједничке мреже прекограничне сарадње у области социјалне заштите Бијело Поље – Нови Пазар

А3.2 Промотивна кампања о социјалној инклузији