Преглед пројекта
Програм: ППС СРБ-ЦГ 2014-2020
Позив за достављање предлога пројеката: Први позив за достављање предлога пројеката
Број апликације: 57-13
Назив пројекта: ‘’Занатлија’’
Специфични циљ Програма 1.1: Повећање запошљивости и могућности за запошљавање
Програмски резултати: 1: Нова знања, вештине и  стручност
Буџет пројекта: Укупна вредност пројекта: ЕУ допринос
193.466,70 164.446,70

85,00%

Корисник средстава: Водећи апликант: Ко-апликант:
Општина  Рожаје Србија:

  • Општина Сјеница
  • Средња стручна школа „Техничко-пољопривредна школа“ у Сјеници

Црна Гора:

  • Средња стручна школа Рожаје
Подручје реализације: Србија: Црна Гора:
Југозападна  Србија, Сјеница Северна Црна Гора, Рожаје
Циљне групе пројекта: Незапослене жене и мушкарци; незапослени занатлије у општинама Рожаје и Сјеница.
Трајање пројекта: 31.12.2018-31.05.2020 (17 месеци)
Општи циљ пројекта: Промовисање запошљавања и мобилности радне снаге у прекограничној области повећањем могућности запошљавања и запошљавања за занатлије.
Специфични циљеви: СО 1: Повећање могућности запошљавања и запошљавања занатлија у Рожајама и Сјеници кроз изградњу капацитета и менторство.

СО 2: Стварање подстицајног окружења за потенцијалне и нове занатске предузетнике, кроз успостављање нових услуга у локалним самоуправама и усвајање локалних стратешких докумената.

Очекивани резултати : Р1: Побољшане квалификација и стручности мајстора у складу са потребама тржишта рада и новим трендовима;

Р2: Обезбеђена менторска подршка обученим занатлијама;

Р3: Припремљени и издати наставни материјали за покретање и развој пословања у складу са релевантним законима, прописима и најбољом праксом;

Р4: „Недеља занатлија“ која је организована у прекограничној области због промовисања традиционалних заната;

Р5: Успостављене нове услуге за промоцију и подршку занатлија у општинама Рожаје и Сјеница

Р6: Стратегије за промоцију занатства  усвојене од стране локалних самоуправа у Рожајама и Сјеници

Главне активности

(које ће довести до очекиваних резултата):

А1.1. Програм обуке о предузетничком знању и ЕЦДЛ;

А1.2. Едукативни материјал за занатство и предузетништво;

А1.3. Менторске услуге за незапослене занатлије;

А.2.1. Организација „Мајстора прекограничне недеље“;

А.2.2. Израда заједничког портала за презентацију заната;

А.3.1. Оснивање канцеларија за промоцију и подршку занатству у општинама Рожаје и Сјеница;

А.3.2. Усвајање стратегије за промоцију занатства у Рожајама и Сјеници од стране локалних самоуправа.