Мера 1.2: Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и грађанског друштва.

Назив пројекта:  Без граница због деце

Буџет:

  Вредност пројекта ЕУ допринос
Република Србија € 50,242.92 € 41,701.62
Црна Гора € 34,602.00 € 29,411.70
УКУПНО € 84,844.92 € 71,113.32

Kорисник средстава у Републици Србији: Центар за социјални рад, Прибој

Kорисник средстава у Црној Гори:  Центар за подршку деци и породици, Бијело Поље

Партнери: Општина Бијело Поље, Општина Прибој

Подручје реализације:

  • Црна Гора: Општина Бијело Поље
  • Србија: Општина Прибој

Циљне групе: Деца испод 18 година из Бијелог Поља и Прибоја у ризику од сиромаштва. 210 деце из социјално хендикепирани породица, деца без родитељског старања; деца која су имала искуства са злостављањем и непохађањем наставе, деца са тешкоћама у развоју, деца избеглице.  Експерти из установа за социјална питања (Центар за социјални рад, Центар за културу, локалне самоуправе и невладине организација из Бијелог Поља и Прибоја).

Период реализације: 01/12/2010 – 30/09/2011

Циљеви пројекта:

Општи циљ: Побољшати квалитет живота деце и омладине у ризику од сиромаштва из Бијелог Поља и Прибоја.

 Специфични циљ: Побољшати сарадњу између два града кроз размену људи, искустава и културну размену, побољшање мултикултурализма и промовисање идентитета посебних омладинских група.

Ативности и резултати

Пројекат „Без граница због деце“ дао је допринос побољшању квалитета живота деце и омладине у ризику од сиромаштва из Бијелог Поља и општине Прибој. Водећи партнери у оквиру пројекта унапредили су сарадњу потписивањем званичног меморандума о сарадњи који прецизно дефинише принципе сарадње између Центра за социјални рад, Прибој и Центра за подршку деци и породици, Бијело Поље у области дечије заштите дефинисаних Меморандумом о сарадњи (партнерство, транспарентност, начин информисања). Реализација пројекта је настављена заједничким активностима а прва је била организовање студијских  посета Прибоју и Бијелом Пољу за представнике институција социјалне заштите и локалне самоуправе. Током догађаја учесници су имали прилику да посете различите институције које се баве социјалним старањем, бригом о деци, НВО-е и друге институције.

Након првих званичних посета за представнике институција социјалне заштите, организован је седмодневни камп за децу из Бијелог Поља на Златибору у дечијем одмаралишту „Голија“. Сличан камп за децу из Прибоја и Бијелог Поља је организован у Црној Гори – одмаралиште на Ивановим Kоритима у Националном Парку Ловћен (догађају је присуствовало 30 деце). Циљ кампова је био упознавање деце из две општине, дружење, усавршавање одређених вештина и знања из области ненасилне комуникације, драмског рада, уметности, физичке културе и заштите животне средине.

Пројекат је подржао организацију два дводневна излета – један за 25 деце из Прибоја до Бијелог Поља, а други за 25 деце из Бијелог Поља у Прибој. Осим деце, на излету су учествовали чланови пројектног тима, лекари и 3 педагога.

Програм Излета за децу укључивао је посјете туристичким и еколошки очуваним подручјима у близини Бијелог Поља и Прибоја, културним, историјским знаменитостима и радионице у вези са заштитом животне средине. Након реализације кампова и екскурзије, организована је манифестација у Бијелом Пољу у циљу промоције потенцијала и креативности два партнерска региона. Око 110 деце учествовало је у манифестацији, како из Бијелог Поља тако и из Прибоја. Догађај се састојао од различитих активности, укључујући: изложбу дечијих радова и фотографија, представе, музичке наступе, књижевне радове, наступе фолклора и хора.

Медијска кампања и информисање шире јавности је организовано кроз штампање информативних публикација, јавне презентације и праћење активности од стране штампаних и електронских медија (23 радио и ТВ емисије и 14 текстова у штампаним медијима). Реализација пројекта допринела је смањењу степена социјалне искључености деце, побољшању кохерентности система социјалне заштите са документима и примерима добре праксе земаља чланица ЕУ и земаља из региона.