Оперативна структура(e) успоставлја се од стране ИПА 2 корисника ради имплементације и управљања ИПА 2 помоћ и(члан 10 ИПА 2 Уредба о спровођењу).

Оперативне структуре у оквиру ИПА 2 прекограничне сарадње Србија – Црна Гора 2014 -2020 су:

Република Србија Црна Гора
Прекогранично тело Прекогранично тело
Влада Републике Србије

Министарство за Европске Интеграције

Немањина 34

11000 Београд, Србија

 

Влада Црне Горе

Министарство европских послова

Булевар Револуције 15

81 000 Подгорица, Црна Гора

Уговорно тело Контролно Тело
Влада Републике Србије

Министарство Финансија

Сектор за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи (ЦФЦУ)

Сремска 3-5, 11 000 Београд

Влада Црне Горе

Министарство Финансија

Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (ЦФЦУ)

Станка Драгојевића  2, 81000 Подгорица

 

 

Cтруктуре и органи

  1. следеће структуре ће бити укључене у управљање програма прекограничне сарадње у оквиру ИПА 2 земље кориснице:

(а) НИПАЦ земље које учествују у програмима прекограничне сарадње као што је наведено у члану 4 и, где је то примјенљиво, координатори територијалне сарадње;

(б), НАО и структуре управљања као што је наведено у члану 7. кориснице ИПА 2 у којој се налази Уговорно тело, у случају када се прекогранични програм реализује у индиректном управљању;

(ц) оперативне структуре у свим земљама учесницама које ће сарађивати у програмирању и спровођењу релевантног програма прекограничне сарадње. У случају индиректног управљања, оперативна структура укључује Уговорно тело ;

(д) надлежни орган ревизије као што је наведено у члану 7 (3), када се прекогранични програм реализује у систему индиректног управљања. Где не постоје овлашћења за обављање функције предвиђене у члану 12, помагаће група ревизора која садржи представника сваке земље која учествује у програму прекограничне сарадње.

  1. ИПА 2 кориснице и земље у оквиру европског инструмента суседства које учествују у унакрсном програму прекограничне сарадње ће успоставити ЗОН који ће такође имати улогу секторског одбора за праћење из члана 19.
  2. Успоставиће се Заједнички технички секретаријат ради помоћи Комисији, оперативним структурама и заједничком одбору за надзор.

Оперативне структуре ће бити одговоране за имплементацију, информације и видљивост, праћење и извештавање о програмима и евалуацију кад год је то релевантно, у складу са принципом здравог финансијског управљања, као и за обезбеђивање законитости и регуларности трошкова насталих у имплементација програма у оквиру своје надлежности.