Скуп је отворио Срђан Мајсторовић Заменик директора Канцеларије за европске интеграције Владе Републике Србије.Он је у свом обраћању рекао да је први Прекогранични програм између потенцијалних кандидата за улазак у Европску Унију, Србије и Црне Горе, и наш први заједнички изазов у тој области. Ратка Секуловић, Руководилац сектора за прекограничну сарадњу Министарства за европске интеграције Црне Горе, упознала је присутне о процесу европских интеграција у Црној Гори и најавила уручивање Упитника Европске Комисије Влади Црне Горе овог месеца. Први позив за достављање прдлога пројеката у оквиру овог Програма је објављен 25. јуна 2009. и биће отворен до 23. септембра 2009, рекла је Санда Шимић начелник сектора за прекограничну сарадњу Министарства финансија Републике Србије. Она је такође говорила о томе како ће ЗТС организовати серију Инфо дана у сарадњи са Оперативним структурама, у програмској области у току јула месеца, а све у циљу разјашњавања техничких детаља у вези подношења предлога пројекта, који се налазе у Упутству за потенцијалне подносиоце предлога пројеката.

Око 50 учесника међу којима су били градоначелници и председници општина из програмске области, други представници локалних власти, развојних агенција, невладиних организација, међународних организација и остали партнери имали су прилику да се између осталог и ближе упознају са прекограничним програмима у ове две земље, у презентацији коју је имала Мирјана Ножић, Руководилац групе за ИПА-Прекограничне програме Минстарства Финансија Републике Србије. Она је такође дала и информације о искуствима Србије у сличним програмима финансираним од стране ЕУ у протеклих пет година. Јарослава Божанић, Координатор прекограничног програма Србија-Црна Гора, Министарство Републике, је говорила генерално о Програму. Објаснила је да у оквиру првог Позива, предлози пројеката могу бити поднешени од стране јавних организација непрофитног типа, невладиних организација, асоцијација или фондација, установа у јавном сектору, локалног или регионалног типа из Србије и Црне Горе, земаља чланица ЕУ, као и из земаља потенцијалних кандидата. Пројекти ће бити спроведени у области обухваћеној програмом у Србији и Црној Гори у складу са критеријумима који су постављени у Упутству за подносиоце предлога пројеката, чиме се демонстрира концепт прекограничне сарадње.
Шеф Заједничког техничког секретаријата Програма, говорећи о детаљима првог Позива за подношење предлога пројеката, је рекао да се суме предвиђене у оквиру пројеката крећу од минимум 15,000 евра до максимума од 200,000 евра, са учешћем Европске Уније од максимално 85% у укупном пројекту. Корисници бесповратних средстава морају учествовати у укупном пројекту са минимумом од 15% кофинансирања.

Закључак конференције је да ће износ од 1.980.000евра(ИПА 2007+ИПА 2008), који је на располагању у оквиру Првог позива за достављање предлога пројеката за унапређење сарадње између непрофитних организација на програмској области у Србији и Црној Гори, не само помоћи процес евро интеграција у региону, већ и подстаћи унапређење друштвено-економског развоја са нагласком на развој туризма, малих и средњих предузећа и заштиту животне средине, и изградњу капацитета за апсорпцију структурних фондова Европске уније у будућности.