Речник појмова нове терминологије и дефиниција, у коме је  објашњена правна и терминологија Европске уније, можете пронаћи овде:

RELEVANT EU TERMS

Речник са објашњењима акронима можете пронаћи овде:

GLOSSARY OF ACRONYMS