Одговори на питања постављена Уговорном телу у вези са Трећим позивом за подношење предлога пројеката у оквиру ИПА Прекограничног програма Србија – Црна Гора 2014-2020 су објављени.

Одговоре можете преузети овде.