Успостављање и организација 

У складу са чланом 79. Оквирног споразума, Заједнички технички секретаријат се успоставља у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија-Црна Гора 2014-2020, са седиштем у Пријепољу, Република Србија (адреса: Зоре Томасевић 5, Пријепоље), и Kанцеларијом Антене у Бијелом Пољу, Црна Гора (Адреса: Живка Жижића бб, Бијело Поље). Улога секретаријата је да подржи рад Заједничког одбора за надгледање и оперативних структура, нарочито у погледу обезбеђивања истинског прекограничног приступа потенцијалних апликаната, корисника и активности које су изабране за финансирање у оквиру програма.

Организација и особље заједничког техничког секретаријата

ЗТС се састоји од особља кога именују оперативне структуре. Број и квалификације особља одговарају задацима датим у наставку текста. Особље Заједничког техничког секретаријата треба да говори релевантне језике  и то црногорски / српски и енглески. Рад ЗТС-а, укључујући трошкове особља, финансира се из приоритетне осе техничке подршке. Детаљнија правила о функционисању ЗТС су укључена у билатералном споразуму између оперативних структура. Његове активности ће се вршити у складу са планом рада који сваке године усваја ЗОН.

Дужности ЗТС

Обавезе Заједничког техничког секретаријата су наведене у члану 79 (6) Оквирног споразума, и обухватају:

 • подршка потенцијалним апликантима и корисницима,
 • мониторинг одабраних пројеката,
 • прикупљање података на оперативном нивоу и обједињавање истих на нивоу програма,
 • пружање подршке Оперативним структурама  (нпр, у вези са годишњим и завршним  извештајима за имплементацију Програма),
 • oрганизација састанка ЗОН-а, укључујући израду нацрта записника и дистрибуције истих;
 • помоћ потенцијалним апликантима у партнерима приликом израде пројеката,
 • организација информационих дана и радионица;
 • развој и одржавање мреже заинтересованих страна;
 • саветовање корисника бесповратних средстава током реализације пројеката;
 • подршка раду комисије за евалуацију пројеката;
 • припрема, реализација и извештавање о реализованим мониторинг посетама пројектима прекограничне сарадње;
 • припрема плана рада ЗТС;
 • припрема Плана комуникација и плана видљивости;
 • успостављање система за сакупљање поузданих информација о реализацији програма прекограничне сарадње;
 • пружање подршке и података при изради годишњих и завршних извештаја о спровођењу програма;
 • планирање и спровођење информативне кампање и других активности које се односе на подизање нивоа свести јавности о програму прекограничне сарадње, укључујући објављивање промотивног материјала на сајту прекограничног програма и одржавање сајта;
 • спровођење релевантних одлука ЗОН-а.

Додатно, кроз подршку и мониторинг пројеката Заједнички технички секретаријат ће обезбедити релевантне информације Уговрном телу које ће указати на неопходност за потенцијалне корективне мјере у вези са самих пројеката.

 

Заједнички технички секретаријат Пријепоље

Зоре Томашевић  5

31300 Пријепоље, Србија

+381 33 711 705

jts@cbcsrb-mne.org

 

Заједнички технички секретаријат – филијала Бијело Поље

Живка Жижића

84000 Бијело Поље, Црна Гора

еmil.коcаn@gsv.gоv.me