Мера 1.1:  Унапређење продуктивности и компетитивности области у погледу економских, руралних, културних и природних ресурса

Назив пројекта:  Смањење губитака и оптимизација водоводног система

Буџет:

  Вриједност пројекта EУ допринос
Република Србија € 190,168.00 € 159,741.12
Црна Гора:   € 188,600.00 € 160,310.00
УКУПНО € 378,768.00 € 320,051.12

 

Kорисник средстава Републици Србији: Водовод и канализација-Ужице

Kорисник средстава у Црној Гори:   Водовод и канализација-Никшић

Подручје реализације:

  • Црна Гора:  Општина Никшић
  • Србија: Општина  Ужице

Циљна група: Сви корисници водоводног и канализационог система, локалне управе, мала и средња предузећа.

Период реализације: 1/12/2010 – 30/11/2012

Циљеви пројекта:

Општи циљ пројекта:

  • Спојити људе, заједнице и привреде пограничне области ради доприноса ефикаснијем коришћењу водних ресурса и очувања животне средине кроз заједничке иницијативе,
  • Успоставити дугорочну прекограничну сарадњу јачајући заједничке иницијативе за одрживи развој пограничног подручја и стварања услова за развој малих и средњих предузећа, производњу здраве хране и промовисање туризма.

Специфични циљеви пројекта:

–              Смањити губитке у водоводним системима на прихватљив ниво,

–              Оптимизација процеса водоснабдевања,

–              Унапређење квалитета воде у системима,

–              Остварити штедњу смањењем трошкова производње воде,

–              Модернизација и рационализација.

Активности и резултати пројекта:

Реализација пројекта довела је до смањење губитака воде у водоводним системима у Никшићу и Ужицу, што је изазвало значајна побољшања ова два водоводна система. Да би се постигао овај циљ организоване су бројне припремне активности и састанци, укључујући прикупљање 14 делова аналогне и дигиталне техничке документације од стране ЈП „Водовод и канализација“ Никшића и 15 припремних докуменат од стране Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Ужице. Обе компаније креирале су детаљну базу података о свим корисницима, која у Никшићу садржи информације о 19.978 корисника и у Ужицу податке о 23.156 корисника. Након стварања базе података корисника „Водовод и канализација“ Никшић и „Водовод“ Ужице заједнички су радили на развоју и имплементацији ГИС система који укључује податке о: положају водовода, вентила, мјерила, водомера; податке о положају објеката повезаних са водоводном мрежом; податке о рутама система водоснабдевања; профилима, материјалима и врстама цеви. Уведени ГИС систем омогућио је обема компанијама идентификацију нових мерних зона, па је тако у Никшићу дефинисано 6 нових зона и 53 зоне у водоводу у Ужицу.

Узимајући у обзир недостатак средстава и застарелост опреме пројекта је подржао набавку нових возила, опреме за мерење и остале опреме која ће побољшати услуге у оба комунална предузећа. Набављена је нова опрема за потребе „Водовода“ Ужице у вредности од 133.612 евра и опрема за „Водовод и канализацију“ Никшић у вредности од 134.749 евра. Набавке су праћене обукама за особље о правилном коришћењу и уградњи нове опреме. Остале активности укључивле су: прикупљање података са новоинсталираних водомера, развој и инсталирање хидрауличког модела за цио систем снабдевања водом, идентификација губитака воде и нелегалних корисника, поправка уочених недостатака и реконструкција водовода. Kао резултат спроведених активности у никшићком водоводу забиљежене су 1252 грешке и идентификовано 228 нелегалних корисника и 1011 грешака и 493 нелегална корисника на водоводу у Ужицу. Након спроведених радњи, сви нелегални корисници су легализовани и регистровани док су кварови снимљени и оправљени. У оквиру пројекта је уведен нов и модеран начин мерења потрошње воде путем набавке и уградње електронских водомера који омогућавају даљинско очитавање количина потрошене воде. У Никшићу је укупно набављено и уграђено 200 електронских водомера док је у Ужицу извршена набавка и уградња и 250 бројила.

Спровођењем свих активности и остварењем резлтата дошло се до обезбеђивања нових количина воде и унапређења снабдевања водом свих корисника. Пројекат је довео до побољшања техничких капацитета два предузећа кроз набавку нове опреме, као и унапређења вештина радника кроз обуке реализоване у оквиру пројекта.