Мера 1.2: Прекограничне иницијативе усмерене на размену људи и идеја са циљем побољшања сарадње стручне јавности и цивилног друштва

Назив пројекта: Партнерство за одрживост

Буџет пројекта:

  Вредност пројекта Допринос ЕУ
Република Србија € 70.060,42 € 59.548,97
Црна Гора € 74.766,00 € 63.511,10
УКУПНО € 144.826,42 € 123.060,07

Корисник средстава у Републици Србији: НВО „Смарт колектив“, Београд

Корисник средстава у Црној Гори: НВО „Центар за развој невладиних организација“, Подгорица

Подручје имплементације:
• Црнa Горa: Општине Никшић, Пљевља, Бијело Поље и Рожаје
• Србијa: Градови Ужице и Нови Пазар и општине Пожега и Пријепоље

Трајање пројекта: 1.10.2012. – 30.9.2013.

Циљеви пројекта: Општи циљ пројекта је допринос одрживом социо-економском развоју у пограничном подручју Србије и Црне Горе кроз повећану одрживост организација цивилног друштва (ОЦД). Специфични циљ пројекта је подизање квалитета и квантитета партнерстава између ОЦД и подизање квалитета и квантитета партнерстава ОЦД и пословног сектора у програмској области.

Активности и резултати пројекта:

Две партнерске невладине организације, „Центар за развој невладиних оргнизација“ (ЦРНВО) из Подгорице и „Смарт колектив“ из Београда, су у оквиру пројекта „Партнерство за одрживост“ најпре расписале јавни позив за невладине организације, које делују у прекограничној области, за учешће у припремљеним едукативним и менторинг програмима. Критеријум одабира заинтересованих ОЦД које ће учествовати у програму били су људски капацитети и претходна искуства организација у сарадњи са пословним сектором, као и мотивисаност за учешће у програму. Коначном евалуацијом пристиглих пријава изабрано је укупно 28 ОЦД из прекограничне области. Наиме, сам број пристиглих пријава и њихов квалитет, који је провераван и директним посетама пројектног тима, изазвао је иницијални закључак да је ниво мотивисаности грађана, односно број активних, реално ангажованих ОЦД у овом подручју изненађујуће мали.

Две едукативне радионице, организоване за 40 представника ОЦД су одржане у Ужицу и Новом Пазару. За циљ су имале подизање капацитета цивилног сектора у домену односа са јавношћу (PR). Учесници дводневних радионица су теоретски, али и практичним вежбама усавршили своје способности да остваре ефикасну комуникацију са циљаним аудиторијумом и да им успешно пренесу своје идеје. Локалне самоуправе и пословни сектор су дефинисани као кључни доносиоци одлука према којима би успешна комуникација требала бити усмерена. На овим радионицама полазници су се упознали и са основним алатима и техникама којима ће подићи видиљивост својих организација и ОЦД-а уопште у оквиру својих локалних заједница.
Други сет радионица за представнике ОЦД-а из прекограничног подручја одржан је у Бијелом Пољу и Пљевљима, а на тему стратешког планирања. Полазницима су пренешена теоретска знања и практичне вештине дефинисања окружења и проблема, односно анализа окружења и ситуације, као полазишта за дефинисање циљева организације, њене визије и мисије. Учесници су се упознали и са конкретним техникама развоја стратешки планираног низа активности и начина њиховог спровођења, праћења постигнутих резулата стратешких планова, односно рада ОЦД.

Представници ОЦД из програмског подручја су захваљујући пројекту имали прилику да се упознају са појмом корпоративне филантропије, односно друштвено одговорног понашања пословног сектора. Едукативне радионице из ове области, спроведене кроз теоријски и практични сет активности полазницима су приближили законске оквире из ове области актуелне у Црној Гори и Србији. Такође, упознали су се и са конкретним методама и техникама којима се као ОЦД могу служити да дају допринос успостављању рационалног и одговорног начина понашања привреде према заједници у којој делује. Кроз посебне едукативне садржаје представници ОЦД су се упознали и са могућностима успостављања сарадње цивилног друштва и привреде, али и сарадње са другим секторима друштвеног живота. Радионице су посебну пажњу посветиле обради тема на начин да се пракса рада ОЦД максимално оријентише ка одрживим решењима посвећеним укључивању свих заинтересованих и маргинализованих група у друштвене процесе, што је једини одрживи модел којим се може остварити раст у домену друштвеног развоја. Како би ова знања могли применити у пракси полазници су се упознали са конкретним и различитим организационим моделима у пословном сектору, те могућностима приступа и успостављања сарадње која би задовољила интересе и привреде и цивилног друштва, односно заједнице у целини. Представници ОЦД су се упознали и са савременим концептом социјалног предузетништва који је као иновативна метода врло занимљив, користан и применљив у срединама у којима ОЦД учеснице радионица делују.

Радионичарски приступ развоју капацитета ОЦД употпуњен је и студијском посетом Ужицу односно ужичким ОЦД које су успешно примениле методе рада и успоставиле сопствену одрживост и дале значајан допринос развоју заједнице. Учесницима студијског путовања представиле су се оргнизације као што су „Женски центар Ужице“ и „Pro-femina Здравчица“. Њихова комуникација са локалним властима као и сарадња са пословним сектором добар су пример развоја женског предузетништва и остваривању права жена у локалној заједници.

Експертски тим партнерских организација које су водиле пројекат успешно је спровео менторски програм припреме предлога сарадње са привредним сектором за 6 одабраних ОЦД. Организације су корак по корак вођене кроз процес успостављања партнерства – процену капацитета за сарадњу, истраживање тржишта, мапирање потенцијалних и селекција партнерских компанија, израда предлога за партнерство, формализација и институционализација партнерства и управљање партнерством. Организације су упознале и обучиле се за коришћење врло конкретних техника и алата за спровођење описаних процеса. Ментори су свој рад прилагодили свакој од појединих ОЦД, њиховим реалним капацитетима и потребама за унапређењем.

Организације цивилног друштва које су учествовале у едукативним садржајима пројекта и оне које су имале менторску помоћ при изради својих планова за остваривање партнерстава су своје потенцијале имале прилику да представе на Сајму непрофитних идеја и току Форума о међусекторским партнерствима и друштвеној одговорности пословног сектора одржаном у Никшићу у септембру 2013. године. Изузетно медијски пропраћен догађај привукао је пажњу великог броја приватних компанија које су се упознале са радом ОЦД које су учествовале у пројекту и успоставило иницијалне контакте. Извесност реализације неког од замишљених партнерстава је тако подигнута на виши ниво. Форум је организован у два панела. Први посвећен међусекторским партнерствима и друштвеној одговорности корпорација који је окупио велики број еминентних учесника – међународних експерата и универзитетских професора из ове области као и велики број успешних привредника из Србије и Црне Горе. Други панел посвећен улози медија у промоцији и развоју међусекторских партнерстава и друштвене одговорности привреде је окупио изузетне стручњаке из ове области из обе државе а у дискусији су учествовали представници најзначајнијих медија и великих корпорација.

Кључне закључке који су проистекли из рада на описаним пројектним активностима експертски тим пројекта је објавио у публикацији названој „Партнерства прилагођена друштву – водич за управљање међусекторским партнерствима“. Водич садржи конкретна решења и алате као и описане бројне студије случаја и примере добре праксе за успостављање партнерстава између различитих сектора и у потпуности се може искористити током процеса успостављања партнерства – од идеје до реализације.

ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА ПРОЈЕКТА:

Хенк Kидс, међународни експерт у области друштвено одговорног пословања, Холандија
„Међусекторска партнерства су важна јер живимо у комплексном свету и проблем у друштву не могу решавати само организације цивилног друштва или само држава или само компаније. Морамо научити да сарађујемо заједно.“
Мирсала Томић, НВО „SOS телефон за жене и дјецу жртве насиља“, Бијело Поље
„Овим пројектом смо промовисали невладину организацију, наше идеје које планирамо да реализујемо, стекле смо нова познанства и пријатељства. Ојачали смо капацитете наше организације кроз програм обука и тренинга. Такође, надамо се будућим партнерствима са бизнис сектором не само на нивоу Црне Горе већ и Србије.“
Златан Халиловић, НВО „Биос“, Бродарево – Пријепоље
„При сусрету са људима из бизнис сектора можемо наћи неке нове моделе за будућу сарадњу где ћемо синергијски радити на решавању неких проблема који се јављају у нашим друштвеним заједницама и радити на јачању наших и капацитета и развоју самог друштва.“
Светлана Дамњановић, НВО „Смарт Kолектив“, Београд
„Оно што су ЦРНВО и Смарт Kолектив хтели да постигну овим пројектом је то да промене перцепцију бизнис сектора и невладиног сектора један о другом и да приближе та два сектора тако да што више сарађују и што више заједничких пројеката остварују.“