Током административне провере утврђује се да ли су подносиоци предлога пројекта у оквиру пројектних предлога задовољили све административне критеријуме дефинисане у оквиру првог Позива за прикупљање пројектних предлога.Након завршетка административне провере, сви подносиоци биће благовремено обавештени о статусу њиховог пројектног предлога и наредним корацима евалуације.