Главни циљ ових догађаја је био да се потенцијалним подносиоцима предлога пројеката обезбеде што детаљније информације о правилима Позива за достављање пројектних предлога Пријавном пакету. Први позив за достављање пројектних предлога у оквиру овог Програма је објављен 25. јуна 2009. и биће отворен до 23. септембра 2009. Инфо сесијама у Пљевљима и Беранама присуствовало је више од 100 учесника – представника локалних самоуправа и институција, организација које се баве регионалним развојем, културних и образовних институција, невладиних агенција и туристичких организација из програмске области. У свом уводном обраћању у Беранама Дарко Касалица представник Министарства за европске интеграције Црне Горе је, између осталог, подсетио да су прекогранични програми у којима учествује Црна Гора усмерени на потребу да се развију и ојачају прекограничне везе у циљу промовисања добросуседских односа и одрживог економског и друштвеног развоја прихватљивих подручја. Г-дин Enrique Aguardo Asenjo, представник Делегације Европске Комисије у Црној Гори, изјавио је да су програми прекограничне сарадње итекако занимљиви Комисији, у контексту спремности свих држава у региону да једнога дана буду дeо Европске уније. Сваки предлог мора увек имати два подносиоца пројектних предлога који делују у партнерству. Сваки подносилац пројектног предлога ће деловати као водећи партнер за онај дeо пројекта који је финансиран одговарајућом финансијском алокацијом сваке од земаља учесница. У случају да је пројекат одобрен за финансирање, сваки подносилац пројектног предлога ће деловати као уговарачка страна („“корисник““) и потписати посебан уговор са одговарајућим Уговорним телом, назначио је у својој презентацији г-дин Денис Слатина, Шеф ЗТС-а.

Препорука за доделу гранта је увек условљена тиме да се у процесу провере који претходи потписивању уговора, не открију проблеми који захтевају промене на буџету (на пример аритметичке грешке, нетачности или нереалистични и други неприхватљиви трошкови). Због свега наведеног, у најбољем је интересу подносиоца пројектног предлога да обезбеди реалистичан и финансијски оправдан буџет, рекао је г-дин Митхат Баховић, таск менаџер у ЗТС, у свом излагању Матрице логичког оквира, и буџета. Г-дин Горан Пребирачевић таск менаџер у ЗТС/Канцеларија Бијело Поље, говорећи о детаљима Пријавног обрасца, је објаснио кораке при оцењивању пројекта. Први је административна провера, затим оцењивање резимеа, у кораку три оцењује се целокупан пројекат, и задња ће бити верификација прихватљивости. Други део био је резервисан за питања и дискусију о нејасноћама које су имали учесници догађаја. Представник Делегације Европске комисије у Црној Гори г-дин Enrique Aguardo Asenjo и представници ЗТС-а су одговорили на многобројна питања и потрудили се да објасне појединости, а званични одговори на постављена питања ће бити постављени на програмском интернет сајту, у секцији FАQ (најчешће постављана питања) чим одговори буду званично одобрени од стране Делегација Европске комисије (и у Србији и у Црној Гори), а не касније од 11 дана пре затварања позива.

ЗТС користи прилику да се захвали општинама Пљевља и Беране, Дому војске Пљевља и Центру за културу Беране, који су нам помогли да организујемо ове састанке.

 Презентације