У складу са Законом о ратификацији Оквирног споразума између Владе Републике Србије и Европске комисије о правилима за сарадњу у вези са финансијском помоћи Европске комисије Црној Гори у оквиру Инструмента за претприступна помоћ (ИПА), уговори које финансира Европска унија за услуге, робу или радове које обављају уговарачи регистровани у Републици Србији или Црној Гори ослобађају се ПДВ-а за пружене услуге, испоручену робу и / или радове које су извршили према уговорима.

Процедуру ослобађања од ПДВ-а за кориснике из Црне Горе можете преузети овде: Инструкције и образац за ослобађање од ПДВ-а

Процедуру ослобађања од ПДВ-а за кориснике из Републике Србије можете преузети овде: Инструкције и образац за ослобађање од ПДВ-а