Најчешће постављана питања (FAQ) програмског сајта.Ова листа ће бити редовно допуњавана како буду пристизали нови захтјеви од подносилаца предлога пројеката и како одговори буду обезбеђивани од стране Уговорног тела. Подсећамо потенцијале подносиоце предлога пројеката да је, према Водичу за подносиоце предлога пројеката, крајњи рок за подношење захтева за разјашњењима 2. септембар 2009 године, а Уговорно тело ће обезбедити одговоре на примљене захтеве најкасније до 11. септембра 2009 године.