Информације

Заједнички технички секретаријат Пријепоље
Зоре Томашевић 5
31300 Пријепоље, Србија
+381 33 711 705
jts@cbcsrb-mne.org

Aнтена
Шукрије Међедовића 1
84000 Бијело Поље, Црна Гора

+382 50 436 041

Mиљана Матовић
Пројектни службеник и стручњак за комуникацију
miljana.matovic@mei.gov.rs

Живко Колашинац
Руководилац
zivko.kolasinac@mei.gov.rs

Дарко Чукурановић
Програмски сарадник
darko.cukuranovic@mei.gov.rs

Милан Жежељ
Службеник за финансије
milan.zezelj@mei.gov.rs

Емил Кочан
Пројектни службеник
emil.kocan@cbcsrb-mne.org

Митхат Баховић
Програмски сарадник
mithat.bahovic@cbcsrb-mne.org

Пошаљите на имаил