Водич за апликанте укључује све важне и обавезне инструкције које треба пратити приликом подношења предлога пројеката за финансирање од стране ЕУ. Анекси водича су обрасци који се обавезно примењују приликом аплицирања за позиве.
Први позив за подношење предлога пројеката у оквиру Програма прекограничне сарадње Србија – Босна и Херцеговина 2014-2020 за 2014,2015 и 2016 годину је рестриктиван. У првом кораку, само сажетак пројекта (део А пријавног формулара) подноси се на процену. Након тога, водећи апликанти који су претходно одабрани позивају се да поднесу пуну пријаву. Након евалуације комплетних апликација, следи провера прихватљивости за оне које су привремено изабране. Прихватљивост се проверава на основу пратећих докумената затражених од уговарачког тела, а потписана „изјава водећег партнера“ шаље се заједно са пуном пријавом.

Водич за апликанте може се наћи овде:

Водич за подносиоице пројектних предлога у оквиру првог позива за подношење предлога пројеката програма прекограничне сараднње Србија – Црна Гора